Görüşlerinizi
Paylaşın
ATO'YA BAKIŞ
ODA MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANI

MUSTAFA DERYAL MECLİS BAŞKANI


VECDET FEHMİ ŞENDİL MECLİS BAŞKAN YRD.

ALİ İHSAN ÖZDEMİR MECLİS BAŞKAN YRD.

AYŞE NİLAY ÇELİK MECLİS DİVAN KATİBİ