Görüşlerinizi
Paylaşın
HİZMETLERİMİZ
Ramazan dolayısıyla Ankara Ticaret Odası Hizmet Birimleri,
23.03.2023 - 20.04.2023 tarihlerini kapsayan dönemde 09:00-17:00 arasında hizmet verecektir.
Bilgilerinize sunarız.
TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİ RANDEVU İLE YAPILMAKTADIR.
LÜTFEN RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
(LÜTFEN RANDEVU NOTLARINI OKUYUNUZ.)

MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİ (MERSİS) 07/01/2021 TARİHLİ GÜNCELLEMEYE İLİŞKİN BİLGİ NOTUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

ODA/BORSA ORGAN SEÇİMLERİ SEÇİM YETKİ BELGESİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

GENEL HÜKÜMLER

  • Yeni Kuruluş İşlemleri ve Unvan Altında, Temsile Yetkili Olanlar için Müdürlüğümüzce Düzenlenmiş Tescil Talepnamesi gereken durumlarda şirket ortak/yetkili 65 YAŞ üstü olması halinde Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönergeye göre düzenlenmiş GÜNLÜK GEÇERLİ Sağlık Raporu getirilmelidir.
  • Şirket kuruluşları ve müdürlüğümüzce düzenlenen tescil talepnamelerinde MERSİS sisteminden doğrulaması yapılabilen kimlikler olması sebebiyle kabul edilen geçerli kimlikler: nüfus cüzdanı, çipli yeni kimlik kartı, geçici koruma kimliği, mavi kart, geçici kimlik belgesi.İŞLEM İÇİN GELİNDİĞİNDE DİĞER KİMLİK TİPLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR.
  • Kooperatiflerin tescil başvuruları öncesinde defterleri yanında bulunmak suretiyle genel kurul toplantı tutanağı ve karar örneklerinden fotokopi çektirerek gelmeleri işlemlerin daha hızlı ilerlemesi açısından gerekmektedir.
  • Sermaye Artırım/Azaltım, Sermaye Azaltımı ve Eş Zamanlı Sermaye Artırımı, Birleşme, Bölünme ve Tür Değişikliği işlemlerinde hazırlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Yeminli Mali Müşavir Raporlarında şirket öz varlık tespitinin son altı (6) aylık bilanço tarihine göre düzenlenmesi gerekmektedir.
  • Genel Kurul Toplantılarına ait yönetim kurulu tarafından alınan gündem kararlarının yönetim kurulu karar defterine yapıştırılarak arka yüzünde defter kapak fotokopisinin yer aldığı şekliyle Müdürlüğümüze sunulması gerekmektedir.

YABANCI UYRUKLU YETKİLİ/ORTAKLAR HAKKINDA

  • Yabancı gerçek/tüzel kişi MERSİS sistemine kaydettirilmelidir.
  • Yabancı gerçek/tüzel kişinin vergi kimlik numarasını gösterir vergi dairesinden alınmış belgesi bulunmalıdır.
  • Yabancı uyruklu gerçek kişilerin noter tasdikli tercüme edilmiş pasaport fotokopisi bulunmalıdır.
  • Esas sözleşmenin veya tescil talepnamesinin Ticaret Sicili Müdürlüğü nde imzalanması, kişinin yabancı ve Türkçe okur-yazar olmaması durumunda Yeminli Tercüman eşliğinde gelinmesi gerekmektedir. Tercümanın güncel yemin zaptının (noter yemin zaptı veya TC Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından verilmiş olan tercüman bilirkişi listesinde isminin bulunduğunu gösteren belge) ve nüfus cüzdanı aslının yanında bulunması zorunludur.
  • Ortak ya da yetkili kişinin yabancı tüzel kişi olması durumunda, şirketin faaliyetine devam ettiğini, iştigal konularını, ortaklarını, yetkililerini gösterir belgenin şirketin tabi bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi (APOSTİL) hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış şekilde getirilmesi gerekmektedir.

TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİ

ANONİM ŞİRKET

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
KARAR 3169,65 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL

YENİ KURULUŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 1050 TL

ACENTELİK FESHİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ACENTELİK FESHİ 998,10 TL

ACENTELİK İLANI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ACENTELİK İLANI 3169,65 TL

BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BELGE 330,30 TL
HİZMET BEDELİ 25 TL

BİRLEŞME - DEVRALMA EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 1050 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL

BİRLEŞME - DEVRALMA (KOLAYLAŞTIRILMIŞ) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 1050 TL

BİRLEŞME - TERKİN EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BİRLEŞME - TERKİN 0 TL
HİZMET BEDELİ 1050 TL

BİRLEŞME - TERKİN (KOLAYLAŞTIRILMIŞ) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BİRLEŞME - TERKİN (KOLAYLAŞTIRILMIŞ) 0 TL
HİZMET BEDELİ 1050 TL

BÖLÜNME - KISMİ (BÖLEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - KISMİ (BÖLEN) 0 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 1050 TL

BÖLÜNME - KISMİ (BÖLÜNEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 1050 TL
BÖLÜNME - KISMİ (BÖLÜNEN) 0 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL

BÖLÜNME - TAM (BÖLEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - TAM (BÖLEN) 0 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 1050 TL

BÖLÜNME - TAM (BÖLÜNEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - TAM (BÖLÜNEN) 0 TL
HİZMET BEDELİ 1050 TL

GENEL KURUL EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
GENEL KURUL (Yönetim Kurulu seçimi bulunması halinde) 3169,65 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 3169,65 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
YETKİ İPTALİ (HER BİR KİŞİ İÇİN) 998,10 TL
GÖREV TAKSİMİ (TESCİLİNİN TALEBİ DURUMUNDA) 3169,65 TL
BAĞIMSIZ DENETÇİ (SEÇİMİ DURUMUNDA) 250 TL
TESCİLE TABİ OLMAYAN HUSUSLAR (HİZMET BEDELİ) 250 TL

HİSSE DEVRİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİSSE DEVRİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 250 TL

İHYA EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
İHYA 3169,65 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL

KARAR EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
KARAR 3169,65 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL

MERKEZ NAKLİ (GELEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
MERKEZ NAKLİ (GELEN) 13032 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 3169,65 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL

SERMAYE ARTIRIMI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 250 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
SERMAYE ARTIRIMI 0 TL TL

SERMAYE ARTIRIMI (ŞARTA BAĞLI) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
HİZMET BEDELİ 250 TL
SERMAYE ARTIRIMI (ŞARTA BAĞLI) 0 TL

SERMAYE AZALTIMI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SERMAYE AZALTIMI 3169,65 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL

SERMAYE AZALTIMI VE EŞ ZAMANLI SERMAYE ARTIRIMI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SERMAYE AZALTIMI VE EŞ ZAMANLI SERMAYE ARTIRIMI 3169,65 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL

SEYAHAT ACENTALIĞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SEYAHAT ACENTALIĞI 3169,65 TL

ŞUBE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE KAPANIŞI 998,10 TL

ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) 13032 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 3169,65 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
HUZURDA İMZA BEYANI DÜZENLENMESİ DURUMUNDA TEMSİLCİ BAŞINA 250 TL
HİZMET BEDELİ 300 TL

ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) 13032 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 3169,65 TL
HUZURDA İMZA BEYANI DÜZENLENMESİ DURUMUNDA TEMSİLCİ BAŞINA 250 TL
HİZMET BEDELİ 300 TL

TADİL EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
TADİL 3169,65 TL

TASFİYE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYE KAPANIŞI 998,10 TL

TASFİYEDEN DÖNÜŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYEDEN DÖNÜŞ 3169,65 TL
TEMSİL VE İLZAM 3169,65 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL

TASFİYEYE GİRİŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYEYE GİRİŞ 3169,65 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
TEMSİL VE İLZAM 3169,65 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 250 TL

TEMSİL VE İLZAM EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 3169,65 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 250 TL

TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ 998,10 TL

TTK 338.MADDE BİLDİRİMİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 250 TL

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 1050 TL
HUZURDA İMZALI ANASÖZLEŞME TASDİKİ(HİZMET BEDELİ) 250 TL

YETKİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
YETKİ İPTALİ (HER BİR KİŞİ İÇİN) 998,10 TL

MERKEZ NAKLİ GİDEN İŞLEMİ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
111. MADDEYE GÖRE BELGE (MERSİS SİSTEMİNDEN E-BELGE OLARAK TALEP EDİLİR) 330,30 TL

TTK 198. MADDE BİLDİRİMİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
KARAR 3169,65 TL

LİMİTED ŞİRKET

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
KARAR 3169,65 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL

YENİ KURULUŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 1050 TL

ACENTELİK FESHİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ACENTELİK FESHİ 998,10 TL

ACENTELİK İLANI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ACENTELİK İLANI 3169,65 TL

BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BELGE 330,30 TL
HİZMET BEDELİ 25 TL

BİRLEŞME - DEVRALMA EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 1050 TL

BİRLEŞME - DEVRALMA (KOLAYLAŞTIRILMIŞ) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 1050 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL

BİRLEŞME - TERKİN EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BİRLEŞME - TERKİN 0 TL
HİZMET BEDELİ 1050 TL

BİRLEŞME - TERKİN (KOLAYLAŞTIRILMIŞ) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 1050 TL
BİRLEŞME - TERKİN (KOLAYLAŞTIRILMIŞ) 0 TL

BÖLÜNME - KISMİ (BÖLEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - KISMİ (BÖLEN) 0 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 1050 TL

BÖLÜNME - KISMİ (BÖLÜNEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 1050 TL
BÖLÜNME - KISMİ (BÖLÜNEN) 0 TL

BÖLÜNME - TAM (BÖLEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
BÖLÜNME - TAM (BÖLEN) 0 TL
HİZMET BEDELİ 1050 TL

BÖLÜNME - TAM (BÖLÜNEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - TAM (BÖLÜNEN) 0 TL
HİZMET BEDELİ 1050 TL

GENEL KURUL EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
GENEL KURUL (Yönetim Kurulu seçimi bulunması halinde) 3169,65 TL
BAĞIMSIZ DENETÇİ (SEÇİMİ DURUMUNDA) 250 TL
TESCİLE TABİ OLMAYAN HUSUSLAR (HİZMET BEDELİ) 250 TL

HİSSE DEVRİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 250 TL

İHYA EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
İHYA 3169,65 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL

KARAR EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
KARAR 3169,65 TL

MERKEZ NAKLİ (GELEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
MERKEZ NAKLİ (GELEN) 13032 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 3169,65 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL

SERMAYE ARTIRIMI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SERMAYE ARTIRIMI 0 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
HİZMET BEDELİ 250 TL

SERMAYE AZALTIMI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SERMAYE AZALTIMI 3169,65 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL

SERMAYE AZALTIMI VE EŞ ZAMANLI SERMAYE ARTIRIMI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SERMAYE AZALTIMI VE EŞ ZAMANLI SERMAYE ARTIRIMI 3169,65 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL

SEYAHAT ACENTALIĞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SEYAHAT ACENTALIĞI 3169,65 TL

ŞUBE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE KAPANIŞI 998,10 TL

ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) 13032 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 3169,65 TL
HUZURDA İMZA BEYANI DÜZENLENMESİ DURUMUNDA TEMSİLCİ BAŞINA 250 TL
HİZMET BEDELİ 300 TL

ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) 13032 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 3169,65 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
HUZURDA İMZA BEYANI DÜZENLENMESİ DURUMUNDA TEMSİLCİ BAŞINA 250 TL
HİZMET BEDELİ 300 TL

TADİL EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TADİL 3169,65 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL

TASFİYE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYE KAPANIŞI 998,10 TL

TASFİYEDEN DÖNÜŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 3169,65 TL
TASFİYEDEN DÖNÜŞ 3169,65 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 250 TL

TASFİYEYE GİRİŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 3169,65 TL
TASFİYEYE GİRİŞ 3169,65 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 250 TL

TEMSİL VE İLZAM EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 3169,65 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 250 TL

TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ 998,10 TL

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 1050 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL

VERASETEN HİSSE DEVRİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
VERASETEN HİSSE DEVRİ 250 TL

YETKİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
YETKİ İPTALİ (HER BİR KİŞİ İÇİN) 998,10 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL

MERKEZ NAKLİ GİDEN İŞLEMİ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
111. MADDEYE GÖRE BELGE (MERSİS SİSTEMİNDEN E-BELGE OLARAK TALEP EDİLİR) 330,30 TL

TTK 574. MADDE BİLDİRİMİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 250 TL

KOLLEKTİF ŞİRKET

YENİ KURULUŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
YENİ KURULUŞ 1729,40 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 427,90 TL

BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BELGE 330,30 TL
HİZMET BEDELİ 25 TL

BİRLEŞME - DEVRALMA EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
BİRLEŞME - DEVRALMA 1050 TL

BİRLEŞME - TERKİN EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BİRLEŞME - TERKİN 1050 TL

DEĞİŞİKLİK TESCİLİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
DEĞİŞİKLİK TESCİLİ 427,90 TL

HİSSE DEVRİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİSSE DEVRİ 250 TL

MERKEZ NAKLİ (GELEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 427,90 TL
MERKEZ NAKLİ (GELEN) 1729,40 TL

SERMAYE ARTIRIMI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SERMAYE ARTIRIMI 427,90 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL

ŞUBE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE KAPANIŞI 168,30 TL

ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 427,90 TL
ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) 1729,40 TL
HİZMET BEDELİ 300 TL

ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) 1729,40 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 427,90 TL
HİZMET BEDELİ 300 TL

TASFİYE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYE KAPANIŞI 168,30 TL

TASFİYEYE GİRİŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 427,90 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
TASFİYEYE GİRİŞ 427,90 TL

TEMSİL VE İLZAM EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 427,90 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 250 TL

TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ 168,30 TL

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ 0 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 1050 TL

VERASETEN HİSSE DEVRİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
VERASETEN HİSSE DEVRİ 427,90 TL

YETKİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
YETKİ İPTALİ (HER BİR KİŞİ İÇİN) 168,30 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL

MERKEZ NAKLİ GİDEN İŞLEMİ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
111. MADDEYE GÖRE BELGE (MERSİS SİSTEMİNDEN E-BELGE OLARAK TALEP EDİLİR) 330,30 TL

KOMANDİT ŞİRKET

YENİ KURULUŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 427,90 TL
YENİ KURULUŞ 1729,40 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL

BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BELGE 330,30 TL
HİZMET BEDELİ 25 TL

BİRLEŞME - DEVRALMA EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
BİRLEŞME - DEVRALMA 1050 TL

BİRLEŞME - DEVRALMA (KOLAYLAŞTIRILMIŞ) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 1050 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL

BİRLEŞME - TERKİN EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BİRLEŞME - TERKİN 1050 TL

BİRLEŞME - TERKİN (KOLAYLAŞTIRILMIŞ) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 1050 TL
BİRLEŞME - TERKİN 0 TL

BÖLÜNME - KISMİ (BÖLEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - KISMİ (BÖLEN) 0 TL
HİZMET BEDELİ 1050 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL

BÖLÜNME - KISMİ (BÖLÜNEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 1050 TL
BÖLÜNME - KISMİ (BÖLÜNEN) 0 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL

BÖLÜNME - TAM (BÖLEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - TAM (BÖLEN) 0 TL
HİZMET BEDELİ 1050 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL

BÖLÜNME - TAM (BÖLÜNEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - TAM (BÖLÜNEN) 0 TL
HİZMET BEDELİ 1050 TL

DEĞİŞİKLİK TESCİLİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
DEĞİŞİKLİK TESCİLİ 427,90 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL

HİSSE DEVRİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİSSE DEVRİ 250 TL

MERKEZ NAKLİ (GELEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
MERKEZ NAKLİ (GELEN) 1729,40 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 427,90 TL

SERMAYE ARTIRIMI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
Sermaye Artırımı 427,90 TL
Sicil Tasdiknamesi 330,30 TL

ŞUBE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE KAPANIŞI 168,30 TL

ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 427,90 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) 1729,40 TL
HİZMET BEDELİ 300 TL

ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 427,90 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) 1729,40 TL
HİZMET BEDELİ 300 TL

TASFİYE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYE KAPANIŞI 168,30 TL

TASFİYEYE GİRİŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYEYE GİRİŞ 427,90 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 427,90 TL

TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ 168,30 TL

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 1050 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ 0 TL

MERKEZ NAKLİ GİDEN İŞLEMİ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
111. MADDEYE GÖRE BELGE (MERSİS SİSTEMİNDEN E-BELGE OLARAK TALEP EDİLİR) 330,30 TL

KOOPERATİF

YENİ KURULUŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 00,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
YENİ KURULUŞ 00,00 TL
HİZMET BEDELİ 1050 TL

BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BELGE 330,30 TL
HİZMET BEDELİ 25 TL

BİRLEŞME - DEVRALMA EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
BİRLEŞME - DEVRALMA 998,10 TL
HİZMET BEDELİ 1050 TL

BİRLEŞME - TERKİN EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BİRLEŞME - TERKİN 388,20 TL
HİZMET BEDELİ 1050 TL

BÖLÜNME - KISMİ (BÖLEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - KISMİ (BÖLEN) 998,10 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 1050 TL

BÖLÜNME - KISMİ (BÖLÜNEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - KISMİ (BÖLÜNEN) 998,10 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 1050 TL

BÖLÜNME - TAM (BÖLEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - TAM (BÖLEN) 998,10 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 1050 TL

BÖLÜNME - TAM (BÖLÜNEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - TAM (BÖLÜNEN) 388,20 TL
HİZMET BEDELİ 1050 TL

GENEL KURUL EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
YETKİ İPTALİ (HER BİR KİŞİ İÇİN) 388,20 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 998,10 TL
GENEL KURUL (Yönetim Kurulu seçimi bulunması halinde) 998,10 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
TESCİLE TABİ OLMAYAN HUSUSLAR (HİZMET BEDELİ) 250 TL

İHYA EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
İHYA 998,10 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL

KARAR EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
KARAR 998,10 TL

MERKEZ NAKLİ (GELEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
MERKEZ NAKLİ (GELEN) 2014,95 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 998,10 TL

ŞUBE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE KAPANIŞI 388,20 TL

ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) 2014,95 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 998,10 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
HUZURDA İMZA BEYANI DÜZENLENMESİ DURUMUNDA TEMSİLCİ BAŞINA 250 TL
HİZMET BEDELİ 300 TL

ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 998,10 TL
ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) 2014,95 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
HUZURDA İMZA BEYANI DÜZENLENMESİ DURUMUNDA TEMSİLCİ BAŞINA 250 TL
HİZMET BEDELİ 300 TL

TADİL EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
TADİL 998,10 TL

TASFİYE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYE KAPANIŞI 388,20 TL

TASFİYEDEN DÖNÜŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYEDEN DÖNÜŞ 998,10 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 998,10 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 250 TL

TASFİYEYE GİRİŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYEYE GİRİŞ 998,10 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 998,10 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 250 TL

TEMSİL VE İLZAM EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 998,10 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 250 TL

TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ 388,20 TL

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ 2014,95 TL
HİZMET BEDELİ 1050 TL

YETKİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
YETKİ İPTALİ (HER BİR KİŞİ İÇİN) 388,20 TL

MERKEZ NAKLİ GİDEN İŞLEMİ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
111. MADDEYE GÖRE BELGE (MERSİS SİSTEMİNDEN E-BELGE OLARAK TALEP EDİLİR) 330,30 TL

İŞ ORTAKLIĞI

YENİ KURULUŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 1050 TL

BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BELGE 220,20 TL
HİZMET BEDELİ 25 TL

BİRLEŞME - TERKİN EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 1050 TL
BİRLEŞME - TERKİN 0 TL

DEĞİŞİKLİK TESCİLİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 220,20 TL
HİZMET BEDELİ 250 TL
KARAR 0 TL

MERKEZ NAKLİ (GELEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 220,20 TL
MERKEZ NAKLİ (GELEN) 0 TL
HİZMET BEDELİ 1050 TL
TEMSİL VE İLZAM 0 TL

ŞUBE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE KAPANIŞI 0 TL
HİZMET BEDELİ 250 TL

ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 220,20 TL
TEMSİL VE İLZAM 0 TL
ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) 0 TL
HİZMET BEDELİ 1050 TL
HUZURDA İMZA BEYANI DÜZENLENMESİ DURUMUNDA TEMSİLCİ BAŞINA 250 TL
HİZMET BEDELİ 300 TL

ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 1050 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 220,20 TL
TEMSİL VE İLZAM 0 TL
ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) 0 TL
HUZURDA İMZA BEYANI DÜZENLENMESİ DURUMUNDA TEMSİLCİ BAŞINA 250 TL
HİZMET BEDELİ 300 TL

TEMSİL VE İLZAM EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 220,20 TL
TEMSİL VE İLZAM 0 TL
HİZMET BEDELİ 250 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 250 TL

TERK EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TERK 0 TL
HİZMET BEDELİ 250 TL

TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ACENTELİK FESHİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 250 TL

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 1050 TL

MERKEZ NAKLİ GİDEN İŞLEMİ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
111. MADDEYE GÖRE BELGE (MERSİS SİSTEMİNDEN E-BELGE OLARAK TALEP EDİLİR) 220,20 TL

GERÇEK KİŞİLER

YENİ KURULUŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
YENİ KURULUŞ 2014,95 TL
HUZURDA İMZA BEYANI TEMSİLCİ BAŞINA 250 TL
HİZMET BEDELİ 200 TL

ACENTELİK FESHİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ACENTELİK FESHİ 388,20 TL

ACENTELİK İLANI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ACENTELİK İLANI 998,10 TL

BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BELGE 330,30 TL
HİZMET BEDELİ 25 TL

BİRLEŞME - TERKİN EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BİRLEŞME - TERKİN 388,20 TL
HİZMET BEDELİ 1050 TL

DEĞİŞİKLİK TESCİLİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
DEĞİŞİKLİK TESCİLİ 998,10 TL

MERKEZ NAKLİ (GELEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
MERKEZ NAKLİ (GELEN) 2014,95 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 998,10 TL

ŞUBE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE KAPANIŞI 388,20 TL

ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) 2014,95 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
TEMSİL (HER BİR KİŞİ İÇİN) 998,10 TL
HUZURDA İMZA BEYANI TEMSİLCİ BAŞINA 250 TL
HİZMET BEDELİ 200 TL

ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) 2014,95 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 998,10 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
HUZURDA İMZA BEYANI TEMSİLCİ BAŞINA 250 TL
HİZMET BEDELİ 200 TL

TERK EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TERK 388,20 TL

TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ 388,20 TL

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ 2014,95 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 1050 TL

MERKEZ NAKLİ GİDEN İŞLEMİ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
111. MADDEYE GÖRE BELGE (MERSİS SİSTEMİNDEN E-BELGE OLARAK TALEP EDİLİR) 330,30 TL

HALEFİYET EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HALEFİYET 998,10 TL
HUZURDA İMZA BEYANI (HİZMET BEDELİ) 250 TL
TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ 330,30 TL

TİCARİ İŞLETME

YENİ KURULUŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 1050 TL
HUZURDA İMZA BEYANI TEMSİLCİ BAŞINA 250 TL

BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BELGE 220,20 TL
HİZMET BEDELİ 25 TL

BİRLEŞME - TERKİN EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 1050 TL

KARAR EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 250 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 220,20 TL

MERKEZ NAKLİ (GELEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 220,20 TL
HİZMET BEDELİ 1050 TL

ŞUBE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 250 TL

ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 1050 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 220,20 TL
HUZURDA İMZA BEYANI TEMSİLCİ BAŞINA 250 TL
HİZMET BEDELİ 300 TL

ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 1050 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 220,20 TL
HUZURDA İMZA BEYANI TEMSİLCİ BAŞINA 250 TL
HİZMET BEDELİ 300 TL

TEMSİL VE İLZAM EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 250 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 220,20 TL

TERK EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 250 TL

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 1050 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL

MERKEZ NAKLİ GİDEN İŞLEMİ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
111. MADDEYE GÖRE BELGE (MERSİS SİSTEMİNDEN E-BELGE OLARAK TALEP EDİLİR) 220,20 TL

MERKEZİ TÜRKİYE DIŞINDA BULUNAN TİCARİ İŞLETMELERİN TÜRKİYE'DEKİ ŞUBELERİ

YENİ KURULUŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 3169,65 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
YENİ KURULUŞ 13032 TL
HUZURDA İMZA BEYANI TEMSİLCİ BAŞINA 250 TL

BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BELGE 330,30 TL
HİZMET BEDELİ 25 TL

KARAR EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
KARAR 3169,65 TL

MERKEZ NAKLİ (GELEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
MERKEZ NAKLİ (GELEN) 13032 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 3169,65 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL

SERMAYE ARTIRIMI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SERMAYE ARTIRIMI 3169,65 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL

ŞUBE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE KAPANIŞI 998,10 TL

ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) 13032 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 3169,65 TL
HUZURDA İMZA BEYANI TEMSİLCİ BAŞINA 250 TL
HİZMET BEDELİ 300 TL

ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 3169,65 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) 13032 TL
HUZURDA İMZA BEYANI TEMSİLCİ BAŞINA 250 TL
HİZMET BEDELİ 300 TL

TASFİYE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYE KAPANIŞI 998,10 TL

TASFİYEYE GİRİŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 3169,65 TL
TASFİYEYE GİRİŞ 3169,65 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 250 TL

TEMSİL VE İLZAM EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 3169,65 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 330,30 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 250 TL

TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ 998,10 TL

MERKEZ NAKLİ GİDEN İŞLEMİ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
111. MADDEYE GÖRE BELGE (MERSİS SİSTEMİNDEN E-BELGE OLARAK TALEP EDİLİR) 330,30 TL

KARAR ÖRNEKLERİ
MEVZUAT

MEVZUAT