Görüşlerinizi
Paylaşın
HİZMETLERİMİZ
TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİ RANDEVU İLE YAPILMAKTADIR.
LÜTFEN RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİ (MERSİS) 07/01/2021 TARİHLİ GÜNCELLEMEYE İLİŞKİN BİLGİ NOTUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

ODA/BORSA ORGAN SEÇİMLERİ SEÇİM YETKİ BELGESİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

GENEL HÜKÜMLER

 • Yeni Kuruluş İşlemleri ve Unvan Altında, Temsile Yetkili Olanlar için Müdürlüğümüzce Düzenlenmiş Tescil Talepnamesi gereken durumlarda şirket ortak/yetkili 65 YAŞ üstü olması halinde Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönergeye göre düzenlenmiş GÜNLÜK GEÇERLİ Sağlık Raporu getirilmelidir.
 • Şirket kuruluşları ve müdürlüğümüzce düzenlenen tescil talepnamelerinde MERSİS sisteminden doğrulaması yapılabilen kimlikler olması sebebiyle kabul edilen geçerli kimlikler: nüfus cüzdanı, çipli yeni kimlik kartı, geçici koruma kimliği, mavi kart, geçici kimlik belgesi.İŞLEM İÇİN GELİNDİĞİNDE DİĞER KİMLİK TİPLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR.
 • Kooperatiflerin tescil başvuruları öncesinde defterleri yanında bulunmak suretiyle genel kurul toplantı tutanağı ve karar örneklerinden fotokopi çektirerek gelmeleri işlemlerin daha hızlı ilerlemesi açısından gerekmektedir.
 • Sermaye Artırım/Azaltım, Sermaye Azaltımı ve Eş Zamanlı Sermaye Artırımı, Birleşme, Bölünme ve Tür Değişikliği işlemlerinde hazırlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Yeminli Mali Müşavir Raporlarında şirket öz varlık tespitinin son altı (6) aylık bilanço tarihine göre düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Genel Kurul Toplantılarına ait yönetim kurulu tarafından alınan gündem kararlarının yönetim kurulu karar defterine yapıştırılarak arka yüzünde defter kapak fotokopisinin yer aldığı şekliyle Müdürlüğümüze sunulması gerekmektedir.
 • Tescile tabi bir husus içermeyen dosya giriş olarak düzenlenmiş genel kurul toplantılarının müracaatı saat 16:00?dan sonra randevusuz olarak kabul edilecektir.

YABANCI UYRUKLU YETKİLİ/ORTAKLAR HAKKINDA

 • Yabancı gerçek/tüzel kişi MERSİS sistemine kaydettirilmelidir.
 • Yabancı gerçek/tüzel kişinin vergi kimlik numarasını gösterir vergi dairesinden alınmış belgesi bulunmalıdır.
 • Yabancı uyruklu gerçek kişilerin noter tasdikli tercüme edilmiş pasaport fotokopisi bulunmalıdır.
 • Esas sözleşmenin veya tescil talepnamesinin Ticaret Sicili Müdürlüğü nde imzalanması, kişinin yabancı ve Türkçe okur-yazar olmaması durumunda Yeminli Tercüman eşliğinde gelinmesi gerekmektedir. Tercümanın güncel yemin zaptının (noter yemin zaptı veya TC Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından verilmiş olan tercüman bilirkişi listesinde isminin bulunduğunu gösteren belge) ve nüfus cüzdanı aslının yanında bulunması zorunludur.
 • Ortak ya da yetkili kişinin yabancı tüzel kişi olması durumunda, şirketin faaliyetine devam ettiğini, iştigal konularını, ortaklarını, yetkililerini gösterir belgenin şirketin tabi bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi (APOSTİL) hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış şekilde getirilmesi gerekmektedir.

TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİ

ANONİM ŞİRKET

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
KARAR 947,90 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL

YENİ KURULUŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 600 TL

ACENTELİK FESHİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ACENTELİK FESHİ 298,50 TL

ACENTELİK İLANI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ACENTELİK İLANI 947,90 TL

BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BELGE 98,80 TL
HİZMET BEDELİ 14,50 TL

BİRLEŞME - DEVRALMA EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 600 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL

BİRLEŞME - DEVRALMA (KOLAYLAŞTIRILMIŞ) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 600 TL

BİRLEŞME - TERKİN EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BİRLEŞME - TERKİN 0 TL
HİZMET BEDELİ 600 TL

BİRLEŞME - TERKİN (KOLAYLAŞTIRILMIŞ) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BİRLEŞME - TERKİN (KOLAYLAŞTIRILMIŞ) 0 TL
HİZMET BEDELİ 600 TL

BÖLÜNME - KISMİ (BÖLEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - KISMİ (BÖLEN) 0 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 600 TL

BÖLÜNME - KISMİ (BÖLÜNEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 600 TL
BÖLÜNME - KISMİ (BÖLÜNEN) 0 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL

BÖLÜNME - TAM (BÖLEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - TAM (BÖLEN) 0 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 600 TL

BÖLÜNME - TAM (BÖLÜNEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - TAM (BÖLÜNEN) 0 TL
HİZMET BEDELİ 600 TL

GENEL KURUL EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
GENEL KURUL (Yönetim Kurulu seçimi bulunması halinde) 947,90 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 947,90 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
YETKİ İPTALİ (HER BİR KİŞİ İÇİN) 298,50 TL
GÖREV TAKSİMİ (TESCİLİNİN TALEBİ DURUMUNDA) 947,90 TL
BAĞIMSIZ DENETÇİ (SEÇİMİ DURUMUNDA) 137,50 TL

HİSSE DEVRİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİSSE DEVRİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 137,50 TL

İHYA EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
İHYA 947,90 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL

KARAR EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
KARAR 947,90 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL

MERKEZ NAKLİ (GELEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
MERKEZ NAKLİ (GELEN) 3897,20 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 947,90 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL

SERMAYE ARTIRIMI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 137,50 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
SERMAYE ARTIRIMI 0 TL TL

SERMAYE ARTIRIMI (ŞARTA BAĞLI) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
HİZMET BEDELİ 137,50 TL
SERMAYE ARTIRIMI (ŞARTA BAĞLI) 0 TL

SERMAYE AZALTIMI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SERMAYE AZALTIMI 947,90 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL

SERMAYE AZALTIMI VE EŞ ZAMANLI SERMAYE ARTIRIMI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SERMAYE AZALTIMI VE EŞ ZAMANLI SERMAYE ARTIRIMI 947,90 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL

SEYAHAT ACENTALIĞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SEYAHAT ACENTALIĞI 947,90 TL

ŞUBE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE KAPANIŞI 298,50 TL

ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) 3897,20 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 947,90 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
HUZURDA İMZA BEYANI DÜZENLENMESİ DURUMUNDA TEMSİLCİ BAŞINA 137,50 TL

ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) 3897,20 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 947,90 TL
HUZURDA İMZA BEYANI DÜZENLENMESİ DURUMUNDA TEMSİLCİ BAŞINA 137,50 TL

TADİL EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
TADİL 947,90 TL

TASFİYE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYE KAPANIŞI 298,50 TL

TASFİYEDEN DÖNÜŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYEDEN DÖNÜŞ 947,90 TL
TEMSİL VE İLZAM 947,90 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL

TASFİYEYE GİRİŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYEYE GİRİŞ 947,90 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
TEMSİL VE İLZAM 947,90 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 137,50 TL

TEMSİL VE İLZAM EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 947,90 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 137,50 TL

TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ 298,50 TL

TTK 338.MADDE BİLDİRİMİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 137,50 TL

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 600 TL
HUZURDA İMZALI ANASÖZLEŞME TASDİKİ(HİZMET BEDELİ) 137,50 TL

YETKİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
YETKİ İPTALİ (HER BİR KİŞİ İÇİN) 298,50 TL

111. MADDEYE GÖRE BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
111. MADDEYE GÖRE BELGE (MERSİS SİSTEMİNDEN E-BELGE OLARAK TALEP EDİLİR) 98,80 TL

TTK 198. MADDE BİLDİRİMİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
KARAR 947,90 TL

LİMİTED ŞİRKET

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
KARAR 947,90 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL

YENİ KURULUŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 600 TL

ACENTELİK FESHİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ACENTELİK FESHİ 298,50 TL

ACENTELİK İLANI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ACENTELİK İLANI 947,90 TL

BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BELGE 98,80 TL
HİZMET BEDELİ 14,50 TL

BİRLEŞME - DEVRALMA EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 600 TL

BİRLEŞME - DEVRALMA (KOLAYLAŞTIRILMIŞ) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 600 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL

BİRLEŞME - TERKİN EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BİRLEŞME - TERKİN 0 TL
HİZMET BEDELİ 600 TL

BİRLEŞME - TERKİN (KOLAYLAŞTIRILMIŞ) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 600 TL
BİRLEŞME - TERKİN (KOLAYLAŞTIRILMIŞ) 0 TL

BÖLÜNME - KISMİ (BÖLEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - KISMİ (BÖLEN) 0 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 600 TL

BÖLÜNME - KISMİ (BÖLÜNEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 600 TL
BÖLÜNME - KISMİ (BÖLÜNEN) 0 TL

BÖLÜNME - TAM (BÖLEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
BÖLÜNME - TAM (BÖLEN) 0 TL
HİZMET BEDELİ 600 TL

BÖLÜNME - TAM (BÖLÜNEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - TAM (BÖLÜNEN) 0 TL
HİZMET BEDELİ 600 TL

GENEL KURUL EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
GENEL KURUL (Yönetim Kurulu seçimi bulunması halinde) 947,90 TL
BAĞIMSIZ DENETÇİ (SEÇİMİ DURUMUNDA) 137,50 TL

HİSSE DEVRİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 137,50 TL

İHYA EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
İHYA 947,90 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL

KARAR EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
KARAR 947,90 TL

MERKEZ NAKLİ (GELEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
MERKEZ NAKLİ (GELEN) 3897,20 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 947,90 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL

SERMAYE ARTIRIMI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SERMAYE ARTIRIMI 0 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
HİZMET BEDELİ 137,50 TL

SERMAYE AZALTIMI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SERMAYE AZALTIMI 947,90 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL

SERMAYE AZALTIMI VE EŞ ZAMANLI SERMAYE ARTIRIMI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SERMAYE AZALTIMI VE EŞ ZAMANLI SERMAYE ARTIRIMI 947,90 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL

SEYAHAT ACENTALIĞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SEYAHAT ACENTALIĞI 947,90 TL

ŞUBE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE KAPANIŞI 298,50 TL

ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) 3897,20 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 947,90 TL
HUZURDA İMZA BEYANI DÜZENLENMESİ DURUMUNDA TEMSİLCİ BAŞINA 137,50 TL

ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) 3897,20 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 947,90 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
HUZURDA İMZA BEYANI DÜZENLENMESİ DURUMUNDA TEMSİLCİ BAŞINA 137,50 TL

TADİL EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TADİL 947,90 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL

TASFİYE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYE KAPANIŞI 298,50 TL

TASFİYEDEN DÖNÜŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 947,90 TL
TASFİYEDEN DÖNÜŞ 947,90 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 137,50 TL

TASFİYEYE GİRİŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 947,90 TL
TASFİYEYE GİRİŞ 947,90 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 137,50 TL

TEMSİL VE İLZAM EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 947,90 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 137,50 TL

TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ 298,50 TL

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 600 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL

VERASETEN HİSSE DEVRİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
VERASETEN HİSSE DEVRİ 137,50 TL

YETKİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
YETKİ İPTALİ (HER BİR KİŞİ İÇİN) 298,50 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL

111. MADDEYE GÖRE BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
111. MADDEYE GÖRE BELGE (MERSİS SİSTEMİNDEN E-BELGE OLARAK TALEP EDİLİR) 98,80 TL

TTK 574. MADDE BİLDİRİMİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 137,50 TL

KOLLEKTİF ŞİRKET

YENİ KURULUŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
YENİ KURULUŞ 1729,40 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 427,90 TL

BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BELGE 98,80 TL
HİZMET BEDELİ 14,50 TL

BİRLEŞME - DEVRALMA EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
BİRLEŞME - DEVRALMA 600 TL

BİRLEŞME - TERKİN EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BİRLEŞME - TERKİN 600 TL

DEĞİŞİKLİK TESCİLİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
DEĞİŞİKLİK TESCİLİ 427,90 TL

HİSSE DEVRİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİSSE DEVRİ 137,50 TL

MERKEZ NAKLİ (GELEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 427,90 TL
MERKEZ NAKLİ (GELEN) 1729,40 TL

SERMAYE ARTIRIMI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SERMAYE ARTIRIMI 427,90 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL

ŞUBE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE KAPANIŞI 168,30 TL

ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 427,90 TL
ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) 1729,40 TL

ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) 1729,40 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 427,90 TL

TASFİYE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYE KAPANIŞI 168,30 TL

TASFİYEYE GİRİŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 427,90 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
TASFİYEYE GİRİŞ 427,90 TL

TEMSİL VE İLZAM EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 427,90 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 137,50 TL

TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ 168,30 TL

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ 0 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 600 TL

VERASETEN HİSSE DEVRİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
VERASETEN HİSSE DEVRİ 427,90 TL

YETKİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
YETKİ İPTALİ (HER BİR KİŞİ İÇİN) 168,30 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL

111. MADDEYE GÖRE BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
111. MADDEYE GÖRE BELGE (MERSİS SİSTEMİNDEN E-BELGE OLARAK TALEP EDİLİR) 98,80 TL

KOMANDİT ŞİRKET

YENİ KURULUŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 427,90 TL
YENİ KURULUŞ 1729,40 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL

BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BELGE 98,80 TL
HİZMET BEDELİ 14,50 TL

BİRLEŞME - DEVRALMA EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
BİRLEŞME - DEVRALMA 600 TL

BİRLEŞME - DEVRALMA (KOLAYLAŞTIRILMIŞ) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 600 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL

BİRLEŞME - TERKİN EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BİRLEŞME - TERKİN 600 TL

BİRLEŞME - TERKİN (KOLAYLAŞTIRILMIŞ) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 600 TL
BİRLEŞME - TERKİN 0 TL

BÖLÜNME - KISMİ (BÖLEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - KISMİ (BÖLEN) 0 TL
HİZMET BEDELİ 600 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL

BÖLÜNME - KISMİ (BÖLÜNEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 600 TL
BÖLÜNME - KISMİ (BÖLÜNEN) 0 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL

BÖLÜNME - TAM (BÖLEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - TAM (BÖLEN) 0 TL
HİZMET BEDELİ 600 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL

BÖLÜNME - TAM (BÖLÜNEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - TAM (BÖLÜNEN) 0 TL
HİZMET BEDELİ 600 TL

DEĞİŞİKLİK TESCİLİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
DEĞİŞİKLİK TESCİLİ 427,90 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL

HİSSE DEVRİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİSSE DEVRİ 137,50 TL

MERKEZ NAKLİ (GELEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
MERKEZ NAKLİ (GELEN) 1729,40 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 427,90 TL

SERMAYE ARTIRIMI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
Sermaye Artırımı 427,90 TL
Sicil Tasdiknamesi 98,80 TL

ŞUBE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE KAPANIŞI 168,30 TL

ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 427,90 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) 1729,40 TL

ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 427,90 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) 1729,40 TL

TASFİYE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYE KAPANIŞI 168,30 TL

TASFİYEYE GİRİŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYEYE GİRİŞ 427,90 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 427,90 TL

TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ 168,30 TL

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 600 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ 0 TL

111. MADDEYE GÖRE BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
111. MADDEYE GÖRE BELGE (MERSİS SİSTEMİNDEN E-BELGE OLARAK TALEP EDİLİR) 98,80 TL

KOOPERATİF

YENİ KURULUŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 00,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
YENİ KURULUŞ 00,00 TL
HİZMET BEDELİ 600 TL

BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BELGE 98,80 TL
HİZMET BEDELİ 14,50 TL

BİRLEŞME - DEVRALMA EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
BİRLEŞME - DEVRALMA 298,50 TL
HİZMET BEDELİ 600 TL

BİRLEŞME - TERKİN EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BİRLEŞME - TERKİN 116,10 TL
HİZMET BEDELİ 600 TL

BÖLÜNME - KISMİ (BÖLEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - KISMİ (BÖLEN) 298,50 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 600 TL

BÖLÜNME - KISMİ (BÖLÜNEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - KISMİ (BÖLÜNEN) 298,50 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 600 TL

BÖLÜNME - TAM (BÖLEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - TAM (BÖLEN) 298,50 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 600 TL

BÖLÜNME - TAM (BÖLÜNEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - TAM (BÖLÜNEN) 116,10 TL
HİZMET BEDELİ 600 TL

GENEL KURUL EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
YETKİ İPTALİ (HER BİR KİŞİ İÇİN) 116,10 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 298,50 TL
GENEL KURUL (Yönetim Kurulu seçimi bulunması halinde) 298,50 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL

İHYA EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
İHYA 298,50 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL

KARAR EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
KARAR 298,50 TL

MERKEZ NAKLİ (GELEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
MERKEZ NAKLİ (GELEN) 602,60 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 298,50 TL

ŞUBE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE KAPANIŞI 116,10 TL

ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) 602,60 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 298,50 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
HUZURDA İMZA BEYANI DÜZENLENMESİ DURUMUNDA TEMSİLCİ BAŞINA 137,50 TL

ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 298,50 TL
ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) 602,60 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
HUZURDA İMZA BEYANI DÜZENLENMESİ DURUMUNDA TEMSİLCİ BAŞINA 137,50 TL

TADİL EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
TADİL 298,50 TL

TASFİYE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYE KAPANIŞI 116,10 TL

TASFİYEDEN DÖNÜŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYEDEN DÖNÜŞ 298,50 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 298,50 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 137,50 TL

TASFİYEYE GİRİŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYEYE GİRİŞ 298,50 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 298,50 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 137,50 TL

TEMSİL VE İLZAM EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 298,50 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 137,50 TL

TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ 116,10 TL

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ 602,60 TL
HİZMET BEDELİ 600 TL

YETKİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
YETKİ İPTALİ (HER BİR KİŞİ İÇİN) 116,10 TL

111. MADDEYE GÖRE BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
111. MADDEYE GÖRE BELGE (MERSİS SİSTEMİNDEN E-BELGE OLARAK TALEP EDİLİR) 98,80 TL

İŞ ORTAKLIĞI

YENİ KURULUŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 600 TL

BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BELGE 98,80 TL
HİZMET BEDELİ 14,50 TL

BİRLEŞME - TERKİN EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 600 TL
BİRLEŞME - TERKİN 0 TL

DEĞİŞİKLİK TESCİLİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
HİZMET BEDELİ 137,50 TL
KARAR 0 TL

MERKEZ NAKLİ (GELEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
MERKEZ NAKLİ (GELEN) 0 TL
HİZMET BEDELİ 600 TL
TEMSİL VE İLZAM 0 TL

ŞUBE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE KAPANIŞI 0 TL
HİZMET BEDELİ 137,50 TL

ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
TEMSİL VE İLZAM 0 TL
ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) 0 TL
HİZMET BEDELİ 600 TL
HUZURDA İMZA BEYANI DÜZENLENMESİ DURUMUNDA TEMSİLCİ BAŞINA 137,50 TL

ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 600 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
TEMSİL VE İLZAM 0 TL
ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) 0 TL
HUZURDA İMZA BEYANI DÜZENLENMESİ DURUMUNDA TEMSİLCİ BAŞINA 137,50 TL

TEMSİL VE İLZAM EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
TEMSİL VE İLZAM 0 TL
HİZMET BEDELİ 137,50 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 137,50 TL

TERK EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TERK 0 TL
HİZMET BEDELİ 137,50 TL

TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ACENTELİK FESHİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 137,50 TL

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 600 TL

111. MADDEYE GÖRE BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
111. MADDEYE GÖRE BELGE (MERSİS SİSTEMİNDEN E-BELGE OLARAK TALEP EDİLİR) 98,80 TL

GERÇEK KİŞİLER

YENİ KURULUŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
YENİ KURULUŞ 602,60 TL
HUZURDA İMZA BEYANI TEMSİLCİ BAŞINA 137,50 TL

ACENTELİK FESHİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ACENTELİK FESHİ 116,10 TL

ACENTELİK İLANI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ACENTELİK İLANI 298,50 TL

BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BELGE 98,80 TL
HİZMET BEDELİ 14,50 TL

BİRLEŞME - TERKİN EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BİRLEŞME - TERKİN 116,10 TL
HİZMET BEDELİ 600 TL

DEĞİŞİKLİK TESCİLİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
DEĞİŞİKLİK TESCİLİ 298,50 TL

MERKEZ NAKLİ (GELEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
MERKEZ NAKLİ (GELEN) 602,60 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 298,50 TL

ŞUBE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE KAPANIŞI 116,10 TL

ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) 602,60 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
TEMSİL (HER BİR KİŞİ İÇİN) 298,50 TL
HUZURDA İMZA BEYANI TEMSİLCİ BAŞINA 137,50 TL

ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) 602,60 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 298,50 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
HUZURDA İMZA BEYANI TEMSİLCİ BAŞINA 137,50 TL

TERK EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TERK 116,10 TL

TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ 116,10 TL

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ 602,60 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 600 TL

111. MADDEYE GÖRE BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
111. MADDEYE GÖRE BELGE (MERSİS SİSTEMİNDEN E-BELGE OLARAK TALEP EDİLİR) 98,80 TL

HALEFİYET EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HALEFİYET 298,50 TL
HUZURDA İMZA BEYANI (HİZMET BEDELİ) 137,50 TL
TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ 98,80 TL

TİCARİ İŞLETME

YENİ KURULUŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 600 TL
HUZURDA İMZA BEYANI TEMSİLCİ BAŞINA 137,50 TL

BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BELGE 98,80 TL
HİZMET BEDELİ 14,50 TL

BİRLEŞME - TERKİN EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 600 TL

KARAR EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 137,50 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL

MERKEZ NAKLİ (GELEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
HİZMET BEDELİ 600 TL

ŞUBE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 137,50 TL

ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 600 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
HUZURDA İMZA BEYANI TEMSİLCİ BAŞINA 137,50 TL

ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 600 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
HUZURDA İMZA BEYANI TEMSİLCİ BAŞINA 137,50 TL

TEMSİL VE İLZAM EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 137,50 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL

TERK EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 137,50 TL

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 600 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL

111. MADDEYE GÖRE BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
111. MADDEYE GÖRE BELGE (MERSİS SİSTEMİNDEN E-BELGE OLARAK TALEP EDİLİR) 98,80 TL

MERKEZİ TÜRKİYE DIŞINDA BULUNAN TİCARİ İŞLETMELERİN TÜRKİYE'DEKİ ŞUBELERİ

YENİ KURULUŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 637,90 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
YENİ KURULUŞ 3897,20 TL
HUZURDA İMZA BEYANI TEMSİLCİ BAŞINA 137,50 TL

BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BELGE 98,80 TL
HİZMET BEDELİ 14,50 TL

KARAR EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
KARAR 637,90 TL

MERKEZ NAKLİ (GELEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
MERKEZ NAKLİ (GELEN) 3897,20 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 637,90 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL

SERMAYE ARTIRIMI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SERMAYE ARTIRIMI 637,90 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL

ŞUBE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE KAPANIŞI 298,50 TL

ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) 3897,20 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 637,90 TL
HUZURDA İMZA BEYANI TEMSİLCİ BAŞINA 137,50 TL

ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 637,90 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) 3897,20 TL
HUZURDA İMZA BEYANI TEMSİLCİ BAŞINA 137,50 TL

TASFİYE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYE KAPANIŞI 298,50 TL

TASFİYEYE GİRİŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 637,90 TL
TASFİYEYE GİRİŞ 637,90 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 137,50 TL

TEMSİL VE İLZAM EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 637,90 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 98,80 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 137,50 TL

TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ 298,50 TL

111. MADDEYE GÖRE BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
111. MADDEYE GÖRE BELGE (MERSİS SİSTEMİNDEN E-BELGE OLARAK TALEP EDİLİR) 98,80 TL

KARAR ÖRNEKLERİ
MEVZUAT

MEVZUAT