Görüşlerinizi
Paylaşın
HİZMETLERİMİZ
TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİ RANDEVU İLE YAPILMAKTADIR.
LÜTFEN RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.
(LÜTFEN RANDEVU NOTLARINI OKUYUNUZ.)

MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİ (MERSİS) 07/01/2021 TARİHLİ GÜNCELLEMEYE İLİŞKİN BİLGİ NOTUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN DÜZELTME DİLEKÇE ÖRNEĞİ

GENEL HÜKÜMLER

  • Yeni Kuruluş İşlemleri ve Unvan Altında, Temsile Yetkili Olanlar için Müdürlüğümüzce Düzenlenmiş Tescil Talepnamesi gereken durumlarda şirket ortak/yetkili 65 YAŞ üstü olması halinde Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönergeye göre düzenlenmiş GÜNLÜK GEÇERLİ Sağlık Raporu getirilmelidir.
  • Şirket kuruluşları ve müdürlüğümüzce düzenlenen tescil talepnamelerinde MERSİS sisteminden doğrulaması yapılabilen kimlikler olması sebebiyle kabul edilen geçerli kimlikler: nüfus cüzdanı, çipli yeni kimlik kartı, geçici koruma kimliği, mavi kart, geçici kimlik belgesi.İŞLEM İÇİN GELİNDİĞİNDE DİĞER KİMLİK TİPLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR.
  • Kooperatiflerin tescil başvuruları öncesinde defterleri yanında bulunmak suretiyle genel kurul toplantı tutanağı ve karar örneklerinden fotokopi çektirerek gelmeleri işlemlerin daha hızlı ilerlemesi açısından gerekmektedir.
  • Sermaye Artırım/Azaltım, Sermaye Azaltımı ve Eş Zamanlı Sermaye Artırımı, Birleşme, Bölünme ve Tür Değişikliği işlemlerinde hazırlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ya da Yeminli Mali Müşavir Raporlarında şirket öz varlık tespitinin son altı (6) aylık bilanço tarihine göre düzenlenmesi gerekmektedir.
  • Genel Kurul Toplantılarına ait yönetim kurulu tarafından alınan gündem kararlarının yönetim kurulu karar defterine yapıştırılarak arka yüzünde defter kapak fotokopisinin yer aldığı şekliyle Müdürlüğümüze sunulması gerekmektedir.

YABANCI UYRUKLU YETKİLİ/ORTAKLAR HAKKINDA

  • Yabancı gerçek/tüzel kişi MERSİS sistemine kaydettirilmelidir.
  • Yabancı gerçek/tüzel kişinin vergi kimlik numarasını gösterir vergi dairesinden alınmış belgesi bulunmalıdır.
  • Yabancı uyruklu gerçek kişilerin noter tasdikli tercüme edilmiş pasaport fotokopisi bulunmalıdır.
  • Esas sözleşmenin veya tescil talepnamesinin Ticaret Sicili Müdürlüğü nde imzalanması, kişinin yabancı ve Türkçe okur-yazar olmaması durumunda Yeminli Tercüman eşliğinde gelinmesi gerekmektedir. Tercümanın güncel yemin zaptının (noter yemin zaptı veya TC Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından verilmiş olan tercüman bilirkişi listesinde isminin bulunduğunu gösteren belge) ve nüfus cüzdanı aslının yanında bulunması zorunludur.
  • Ortak ya da yetkili kişinin yabancı tüzel kişi olması durumunda, şirketin faaliyetine devam ettiğini, iştigal konularını, ortaklarını, yetkililerini gösterir belgenin şirketin tabi bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi (APOSTİL) hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış şekilde getirilmesi gerekmektedir.

TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİ

ANONİM ŞİRKET

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
KARAR 5,022,60 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL

YENİ KURULUŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL

ACENTELİK FESHİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ACENTELİK FESHİ 1,581,50 TL

ACENTELİK İLANI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ACENTELİK İLANI 5,022,60 TL

BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BELGE 523,30 TL
HİZMET BEDELİ 40,00 TL

BİRLEŞME - DEVRALMA EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL

BİRLEŞME - DEVRALMA (KOLAYLAŞTIRILMIŞ) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL

BİRLEŞME - TERKİN EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BİRLEŞME - TERKİN 0 TL
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL

BİRLEŞME - TERKİN (KOLAYLAŞTIRILMIŞ) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BİRLEŞME - TERKİN (KOLAYLAŞTIRILMIŞ) 0 TL
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL

BÖLÜNME - KISMİ (BÖLEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - KISMİ (BÖLEN) 0 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL

BÖLÜNME - KISMİ (BÖLÜNEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL
BÖLÜNME - KISMİ (BÖLÜNEN) 0 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL

BÖLÜNME - TAM (BÖLEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - TAM (BÖLEN) 0 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL

BÖLÜNME - TAM (BÖLÜNEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - TAM (BÖLÜNEN) 0 TL
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL

GENEL KURUL EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
GENEL KURUL (Yönetim Kurulu seçimi bulunması halinde) 5,022,60 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 5,022,60 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
YETKİ İPTALİ (HER BİR KİŞİ İÇİN) 1,581,50 TL
GÖREV TAKSİMİ (TESCİLİNİN TALEBİ DURUMUNDA) 5,022,60 TL
BAĞIMSIZ DENETÇİ (SEÇİMİ DURUMUNDA) 415,00 TL
TESCİLE TABİ OLMAYAN HUSUSLAR (HİZMET BEDELİ) 415,00 TL

HİSSE DEVRİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİSSE DEVRİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 415,00 TL

İHYA EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
İHYA 5,022,60 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL

KARAR EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
KARAR 5,022,60 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL

MERKEZ NAKLİ (GELEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
MERKEZ NAKLİ (GELEN) 20,650,50 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 5,022,60 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL

SERMAYE ARTIRIMI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 415,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
SERMAYE ARTIRIMI 0 TL TL

SERMAYE ARTIRIMI (ŞARTA BAĞLI) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
HİZMET BEDELİ 415,00 TL
SERMAYE ARTIRIMI (ŞARTA BAĞLI) 0 TL

SERMAYE AZALTIMI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SERMAYE AZALTIMI 5,022,60 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL

SERMAYE AZALTIMI VE EŞ ZAMANLI SERMAYE ARTIRIMI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SERMAYE AZALTIMI VE EŞ ZAMANLI SERMAYE ARTIRIMI 5,022,60 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL

SEYAHAT ACENTALIĞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SEYAHAT ACENTALIĞI 5,022,60 TL

ŞUBE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE KAPANIŞI 1,581,50 TL

ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) 20,650,50 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 5,022,60 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
HUZURDA İMZA BEYANI DÜZENLENMESİ DURUMUNDA TEMSİLCİ BAŞINA 415,00 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) 20,650,50 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 5,022,60 TL
HUZURDA İMZA BEYANI DÜZENLENMESİ DURUMUNDA TEMSİLCİ BAŞINA 415,00 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

TADİL EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
TADİL 5,022,60 TL

TASFİYE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYE KAPANIŞI 1,581,50 TL

TASFİYEDEN DÖNÜŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYEDEN DÖNÜŞ 5,022,60 TL
TEMSİL VE İLZAM 5,022,60 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL

TASFİYEYE GİRİŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYEYE GİRİŞ 5,022,60 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
TEMSİL VE İLZAM 5,022,60 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 415,00 TL

TEMSİL VE İLZAM EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 5,022,60 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 415,00 TL

TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ 1,581,50 TL

TTK 338.MADDE BİLDİRİMİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 415,00 TL

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL
HUZURDA İMZALI ANASÖZLEŞME TASDİKİ(HİZMET BEDELİ) 415,00 TL

YETKİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
YETKİ İPTALİ (HER BİR KİŞİ İÇİN) 1,581,50 TL

MERKEZ NAKLİ GİDEN İŞLEMİ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
111. MADDEYE GÖRE BELGE (MERSİS SİSTEMİNDEN E-BELGE OLARAK TALEP EDİLİR) 523,30 TL

TTK 198. MADDE BİLDİRİMİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
KARAR 5,022,60 TL

LİMİTED ŞİRKET

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
KARAR 5,022,60 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL

YENİ KURULUŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL

ACENTELİK FESHİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ACENTELİK FESHİ 1,581,50 TL

ACENTELİK İLANI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ACENTELİK İLANI 5,022,60 TL

BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BELGE 523,30 TL
HİZMET BEDELİ 40,00 TL

BİRLEŞME - DEVRALMA EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL

BİRLEŞME - DEVRALMA (KOLAYLAŞTIRILMIŞ) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL

BİRLEŞME - TERKİN EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BİRLEŞME - TERKİN 0 TL
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL

BİRLEŞME - TERKİN (KOLAYLAŞTIRILMIŞ) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL
BİRLEŞME - TERKİN (KOLAYLAŞTIRILMIŞ) 0 TL

BÖLÜNME - KISMİ (BÖLEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - KISMİ (BÖLEN) 0 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL

BÖLÜNME - KISMİ (BÖLÜNEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL
BÖLÜNME - KISMİ (BÖLÜNEN) 0 TL

BÖLÜNME - TAM (BÖLEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
BÖLÜNME - TAM (BÖLEN) 0 TL
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL

BÖLÜNME - TAM (BÖLÜNEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - TAM (BÖLÜNEN) 0 TL
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL

GENEL KURUL EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
GENEL KURUL (Yönetim Kurulu seçimi bulunması halinde) 5,022,60 TL
BAĞIMSIZ DENETÇİ (SEÇİMİ DURUMUNDA) 415,00 TL
TESCİLE TABİ OLMAYAN HUSUSLAR (HİZMET BEDELİ) 415,00 TL

HİSSE DEVRİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 415,00 TL

İHYA EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
İHYA 5,022,60 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL

KARAR EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
KARAR 5,022,60 TL

MERKEZ NAKLİ (GELEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
MERKEZ NAKLİ (GELEN) 20,650,50 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 5,022,60 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL

SERMAYE ARTIRIMI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SERMAYE ARTIRIMI 0 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 415,00 TL

SERMAYE AZALTIMI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SERMAYE AZALTIMI 5,022,60 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL

SERMAYE AZALTIMI VE EŞ ZAMANLI SERMAYE ARTIRIMI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SERMAYE AZALTIMI VE EŞ ZAMANLI SERMAYE ARTIRIMI 5,022,60 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL

SEYAHAT ACENTALIĞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SEYAHAT ACENTALIĞI 5,022,60 TL

ŞUBE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE KAPANIŞI 1,581,50 TL

ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) 20,650,50 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 5,022,60 TL
HUZURDA İMZA BEYANI DÜZENLENMESİ DURUMUNDA TEMSİLCİ BAŞINA 415,00 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) 20,650,50 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 5,022,60 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
HUZURDA İMZA BEYANI DÜZENLENMESİ DURUMUNDA TEMSİLCİ BAŞINA 415,00 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

TADİL EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TADİL 5,022,60 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL

TASFİYE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYE KAPANIŞI 1,581,50 TL

TASFİYEDEN DÖNÜŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 5,022,60 TL
TASFİYEDEN DÖNÜŞ 5,022,60 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 415,00 TL

TASFİYEYE GİRİŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 5,022,60 TL
TASFİYEYE GİRİŞ 5,022,60 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 415,00 TL

TEMSİL VE İLZAM EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 5,022,60 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 415,00 TL

TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ 1,581,50 TL

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL

VERASETEN HİSSE DEVRİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
VERASETEN HİSSE DEVRİ 415,00 TL

YETKİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
YETKİ İPTALİ (HER BİR KİŞİ İÇİN) 1,581,50 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL

MERKEZ NAKLİ GİDEN İŞLEMİ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
111. MADDEYE GÖRE BELGE (MERSİS SİSTEMİNDEN E-BELGE OLARAK TALEP EDİLİR) 523,30 TL

TTK 574. MADDE BİLDİRİMİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 415,00 TL

KOLLEKTİF ŞİRKET

YENİ KURULUŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
YENİ KURULUŞ 9,163,60 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 2,267,30 TL

BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BELGE 523,30 TL
HİZMET BEDELİ 40,00 TL

BİRLEŞME - DEVRALMA EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
BİRLEŞME - DEVRALMA 1,980,00 TL

BİRLEŞME - TERKİN EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BİRLEŞME - TERKİN 1,980,00 TL

DEĞİŞİKLİK TESCİLİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
DEĞİŞİKLİK TESCİLİ 2,267,30 TL

HİSSE DEVRİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİSSE DEVRİ 415,00 TL

MERKEZ NAKLİ (GELEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 2,267,30 TL
MERKEZ NAKLİ (GELEN) 9,163,60 TL

SERMAYE ARTIRIMI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SERMAYE ARTIRIMI 2,267,30 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL

ŞUBE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE KAPANIŞI 891,50 TL

ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 2,267,30 TL
ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) 9,163,60 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) 9,163,60 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 2,267,30 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

TASFİYE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYE KAPANIŞI 891,50 TL

TASFİYEYE GİRİŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 2,267,30 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
TASFİYEYE GİRİŞ 2,267,30 TL

TEMSİL VE İLZAM EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 2,267,30 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 415,00 TL

TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ 891,50 TL

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ 0 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL

VERASETEN HİSSE DEVRİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
VERASETEN HİSSE DEVRİ 2,267,30 TL

YETKİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
YETKİ İPTALİ (HER BİR KİŞİ İÇİN) 891,50 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL

MERKEZ NAKLİ GİDEN İŞLEMİ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
111. MADDEYE GÖRE BELGE (MERSİS SİSTEMİNDEN E-BELGE OLARAK TALEP EDİLİR) 523,30 TL

KOMANDİT ŞİRKET

YENİ KURULUŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 2,267,30 TL
YENİ KURULUŞ 9,163,60 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL

BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BELGE 523,30 TL
HİZMET BEDELİ 40,00 TL

BİRLEŞME - DEVRALMA EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
BİRLEŞME - DEVRALMA 1,980,00 TL

BİRLEŞME - DEVRALMA (KOLAYLAŞTIRILMIŞ) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL

BİRLEŞME - TERKİN EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BİRLEŞME - TERKİN 1,980,00 TL

BİRLEŞME - TERKİN (KOLAYLAŞTIRILMIŞ) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL
BİRLEŞME - TERKİN 0 TL

BÖLÜNME - KISMİ (BÖLEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - KISMİ (BÖLEN) 0 TL
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL

BÖLÜNME - KISMİ (BÖLÜNEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL
BÖLÜNME - KISMİ (BÖLÜNEN) 0 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL

BÖLÜNME - TAM (BÖLEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - TAM (BÖLEN) 0 TL
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL

BÖLÜNME - TAM (BÖLÜNEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - TAM (BÖLÜNEN) 0 TL
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL

DEĞİŞİKLİK TESCİLİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
DEĞİŞİKLİK TESCİLİ 2,267,30 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL

HİSSE DEVRİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİSSE DEVRİ 415,00 TL

MERKEZ NAKLİ (GELEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
MERKEZ NAKLİ (GELEN) 9,163,60 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 2,267,30 TL

SERMAYE ARTIRIMI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
Sermaye Artırımı 2,267,30 TL
Sicil Tasdiknamesi 523,30 TL

ŞUBE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE KAPANIŞI 891,50 TL

ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 2,267,30 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) 9,163,60 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 2,267,30 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) 9,163,60 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

TASFİYE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYE KAPANIŞI 891,50 TL

TASFİYEYE GİRİŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYEYE GİRİŞ 2,267,30 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 2,267,30 TL

TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ 891,50 TL

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ 0 TL

MERKEZ NAKLİ GİDEN İŞLEMİ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
111. MADDEYE GÖRE BELGE (MERSİS SİSTEMİNDEN E-BELGE OLARAK TALEP EDİLİR) 523,30 TL

KOOPERATİF

YENİ KURULUŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 00,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
YENİ KURULUŞ 00,00 TL
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL

BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BELGE 523,30 TL
HİZMET BEDELİ 40,00 TL

BİRLEŞME - DEVRALMA EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
BİRLEŞME - DEVRALMA 1,581,50 TL
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL

BİRLEŞME - TERKİN EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BİRLEŞME - TERKİN 615,10 TL
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL

BÖLÜNME - KISMİ (BÖLEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - KISMİ (BÖLEN) 1,581,50 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL

BÖLÜNME - KISMİ (BÖLÜNEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - KISMİ (BÖLÜNEN) 1,581,50 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL

BÖLÜNME - TAM (BÖLEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - TAM (BÖLEN) 1,581,50 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL

BÖLÜNME - TAM (BÖLÜNEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BÖLÜNME - TAM (BÖLÜNEN) 615,10 TL
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL

GENEL KURUL EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
YETKİ İPTALİ (HER BİR KİŞİ İÇİN) 615,10 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 1,581,50 TL
GENEL KURUL (Yönetim Kurulu seçimi bulunması halinde) 1,581,50 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
TESCİLE TABİ OLMAYAN HUSUSLAR (HİZMET BEDELİ) 415,00 TL

İHYA EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
İHYA 1,581,50 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL

KARAR EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
KARAR 1,581,50 TL

MERKEZ NAKLİ (GELEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
MERKEZ NAKLİ (GELEN) 3,192,80 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 1,581,50 TL

ŞUBE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE KAPANIŞI 615,10 TL

ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) 3,192,80 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 1,581,50 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
HUZURDA İMZA BEYANI DÜZENLENMESİ DURUMUNDA TEMSİLCİ BAŞINA 415,00 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 1,581,50 TL
ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) 3,192,80 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
HUZURDA İMZA BEYANI DÜZENLENMESİ DURUMUNDA TEMSİLCİ BAŞINA 415,00 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

TADİL EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
TADİL 1,581,50 TL

TASFİYE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYE KAPANIŞI 615,10 TL

TASFİYEDEN DÖNÜŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYEDEN DÖNÜŞ 1,581,50 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 1,581,50 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 415,00 TL

TASFİYEYE GİRİŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYEYE GİRİŞ 1,581,50 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 1,581,50 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 415,00 TL

TEMSİL VE İLZAM EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 1,581,50 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 415,00 TL

TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ 615,10 TL

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ 3,192,80 TL
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL

YETKİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
YETKİ İPTALİ (HER BİR KİŞİ İÇİN) 615,10 TL

MERKEZ NAKLİ GİDEN İŞLEMİ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
111. MADDEYE GÖRE BELGE (MERSİS SİSTEMİNDEN E-BELGE OLARAK TALEP EDİLİR) 523,30 TL

İŞ ORTAKLIĞI

YENİ KURULUŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL

BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BELGE 523,30 TL
HİZMET BEDELİ 40,00 TL

BİRLEŞME - TERKİN EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL
BİRLEŞME - TERKİN 0 TL

DEĞİŞİKLİK TESCİLİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
HİZMET BEDELİ 415,00 TL
KARAR 0 TL

MERKEZ NAKLİ (GELEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
MERKEZ NAKLİ (GELEN) 0 TL
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL
TEMSİL VE İLZAM 0 TL

ŞUBE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE KAPANIŞI 0 TL
HİZMET BEDELİ 415,00 TL

ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
TEMSİL VE İLZAM 0 TL
ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) 0 TL
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL
HUZURDA İMZA BEYANI DÜZENLENMESİ DURUMUNDA TEMSİLCİ BAŞINA 415,00 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
TEMSİL VE İLZAM 0 TL
ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) 0 TL
HUZURDA İMZA BEYANI DÜZENLENMESİ DURUMUNDA TEMSİLCİ BAŞINA 415,00 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

TEMSİL VE İLZAM EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
TEMSİL VE İLZAM 0 TL
HİZMET BEDELİ 415,00 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 415,00 TL

TERK EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TERK 0 TL
HİZMET BEDELİ 415,00 TL

TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ACENTELİK FESHİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 415,00 TL

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL

MERKEZ NAKLİ GİDEN İŞLEMİ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
111. MADDEYE GÖRE BELGE (MERSİS SİSTEMİNDEN E-BELGE OLARAK TALEP EDİLİR) 523,30 TL

GERÇEK KİŞİLER

YENİ KURULUŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
YENİ KURULUŞ 3,192,80 TL
HUZURDA İMZA BEYANI TEMSİLCİ BAŞINA 415,00 TL
HİZMET BEDELİ 330 TL

ACENTELİK FESHİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ACENTELİK FESHİ 615,10 TL

ACENTELİK İLANI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ACENTELİK İLANI 1,581,50 TL

BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BELGE 523,30 TL
HİZMET BEDELİ 40,00 TL

BİRLEŞME - TERKİN EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BİRLEŞME - TERKİN 615,10 TL
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL

DEĞİŞİKLİK TESCİLİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
DEĞİŞİKLİK TESCİLİ 1,581,50 TL

MERKEZ NAKLİ (GELEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
MERKEZ NAKLİ (GELEN) 3,192,80 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 1,581,50 TL

ŞUBE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE KAPANIŞI 615,10 TL

ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) 3,192,80 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
TEMSİL (HER BİR KİŞİ İÇİN) 1,581,50 TL
HUZURDA İMZA BEYANI TEMSİLCİ BAŞINA 415,00 TL
HİZMET BEDELİ 330 TL

ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) 3,192,80 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 1,581,50 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
HUZURDA İMZA BEYANI TEMSİLCİ BAŞINA 415,00 TL
HİZMET BEDELİ 330 TL

TERK EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TERK 615,10 TL

TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ 615,10 TL

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TÜR DEĞİŞİKLİĞİ 3,192,80 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL

MERKEZ NAKLİ GİDEN İŞLEMİ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
111. MADDEYE GÖRE BELGE (MERSİS SİSTEMİNDEN E-BELGE OLARAK TALEP EDİLİR) 523,30 TL

HALEFİYET EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HALEFİYET 1,581,50 TL
HUZURDA İMZA BEYANI (HİZMET BEDELİ) 415,00 TL
TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ 523,30 TL

TİCARİ İŞLETME

YENİ KURULUŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL
HUZURDA İMZA BEYANI TEMSİLCİ BAŞINA 415,00 TL

BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BELGE 523,30 TL
HİZMET BEDELİ 40,00 TL

BİRLEŞME - TERKİN EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL

KARAR EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 415,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL

MERKEZ NAKLİ (GELEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL

ŞUBE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 415,00 TL

ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
HUZURDA İMZA BEYANI TEMSİLCİ BAŞINA 415,00 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
HUZURDA İMZA BEYANI TEMSİLCİ BAŞINA 415,00 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

TEMSİL VE İLZAM EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 415,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL

TERK EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 415,00 TL

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
HİZMET BEDELİ 1,980,00 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 0 TL

MERKEZ NAKLİ GİDEN İŞLEMİ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
111. MADDEYE GÖRE BELGE (MERSİS SİSTEMİNDEN E-BELGE OLARAK TALEP EDİLİR) 523,30 TL

MERKEZİ TÜRKİYE DIŞINDA BULUNAN TİCARİ İŞLETMELERİN TÜRKİYE'DEKİ ŞUBELERİ

YENİ KURULUŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 5,022,60 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
YENİ KURULUŞ 20,650,50 TL
HUZURDA İMZA BEYANI TEMSİLCİ BAŞINA 415,00 TL

BELGE EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
BELGE 523,30 TL
HİZMET BEDELİ 40,00 TL

KARAR EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
KARAR 5,022,60 TL

MERKEZ NAKLİ (GELEN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
MERKEZ NAKLİ (GELEN) 20,650,50 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 5,022,60 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL

SERMAYE ARTIRIMI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SERMAYE ARTIRIMI 5,022,60 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL

ŞUBE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE KAPANIŞI 1,581,50 TL

ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
ŞUBE TESCİLİ (DAHİLDE) 20,650,50 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 5,022,60 TL
HUZURDA İMZA BEYANI TEMSİLCİ BAŞINA 415,00 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 5,022,60 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
ŞUBE TESCİLİ (DIŞARIDAN) 20,650,50 TL
HUZURDA İMZA BEYANI TEMSİLCİ BAŞINA 415,00 TL
HİZMET BEDELİ 500,00 TL

TASFİYE KAPANIŞI EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TASFİYE KAPANIŞI 1,581,50 TL

TASFİYEYE GİRİŞ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 5,022,60 TL
TASFİYEYE GİRİŞ 5,022,60 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 415,00 TL

TEMSİL VE İLZAM EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TEMSİL VE İLZAM (HER BİR KİŞİ İÇİN) 5,022,60 TL
SİCİL TASDİKNAMESİ 523,30 TL
HUZURDA İMZA BEYANI(HİZMET BEDELİ) 415,00 TL

TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ EVRAKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
TİCARİ İŞLETME REHNİ İPTALİ 1,581,50 TL

MERKEZ NAKLİ GİDEN İŞLEMİ

İŞLEM TÜRÜ ÜCRETİ
111. MADDEYE GÖRE BELGE (MERSİS SİSTEMİNDEN E-BELGE OLARAK TALEP EDİLİR) 523,30 TL

KARAR ÖRNEKLERİ
MEVZUAT

MEVZUAT