Görüşlerinizi
Paylaşın
ATO'YA BAKIŞ
Kalite Politikamız


Yaşamın her boyutunda Toplam Kalite Yaklaşımı içinde, yasalar ile üstlendiğimiz görevlerin yanında;

Ekonomik ve sosyal değişimin yarattığı beklenti ve ihtiyaçlara uygun olarak hizmetlerimizi sürekli iyileştirmek, geliştirmek ve çeşitlendirmek,

Ticaret yaşamının unsurlarını oluşturan tüm kesimlerin çıkarlarını gözeten ve dengeleyen, güvenli ve barışçı bir uzlaşı ortamının oluşumuna katkıda bulunmak,

İş yaşamındaki yenilikçi yaklaşımları benimseyen yönetim anlayışı ve Toplam Kaliteye inancı güçlü çalışanlarımızla,

Üyelerimize ve tüm paydaşlarımıza;

  • Süratli
  • Eksiksiz
  • Güler yüzlü ve
  • Etkin hizmet sunmak,

temel politikamızdır.