Görüşlerinizi
Paylaşın
ATO I. TİCARET VE HUKUK HAFTALARI EĞİTİM PROGRAMLARI BAŞLADI

-BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARI OSMAN ÇELİK "DÜZENLEMELER EKONOMİDE ETKİNLİĞİN SAĞLANMASI AMACIYLA KULLANILAN ÖNEMLİ KURUMSAL ARAÇLARDIR" -ATO BAŞKANI BARAN: "ATO ÜYELERİ TİCARİ HAYATTA BİRÇOK HUKUKİ SORUNLA KARŞILAŞIYOR VE BU SORUNLARLA TEMEL SEVİYEDE BİLE CEVAP BULMAKTA SIKINTI YAŞIYORLAR"

26 KASIM 2017 - Ankara Ticaret Odası'nın (ATO), ticari hayatta sık karşılaşılan hukuki sorunlar ile hukuki alanında yeni yasal düzenlemeler hakkında üyelerini bilgilendirmek amacıyla düzenlediği ve 5 hafta boyunca devam edecek 1. Ticaret ve Hukuk Haftaları Eğitim Programı başladı.

Programın açılışında konuşan Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, girişimciliğin geliştirilmesi, nitelikli işgücü oluşturulması ve ülke kalkınması bakımından eğitimin çok önemli bir konu olduğunu belirterek, Esnaf ve tüccarların ticari hayatta hukuki sorunlarla karşılaştıklarında temel seviyede bilgili ve bilinçli olabilmeleri için 1. Ticaret ve Hukuk Haftaları Eğitim Programını düzenlediklerini söyledi.

Hukukun hayatın her alanında var olduğunu ve iş yaşamında insanların karşısında hukuki sorunlar çıktığını kaydeden Baran, "Üyelerimizin hukuki konularda bilgiye ihtiyaçları olduğu tespitinden hareketle bu eğitim programını düzenledik" dedi. Ticaret ve Hukuk Haftaları eğitiminin beş hafta boyunca devam edeceğini hatırlatan Baran, "Eğitimlerimize katılanlar, Internet bankacılığından çek yasasındaki yeni yasal düzenlemelere ve gümrük cezalarına birçok konuda temel bilgilere sahip olacaklar" dedi. Baran, programın sonunda katılımcılara sertifika takdim edileceğini söyledi.

-HAZİNE MÜSTEŞARI ÇELİK-

Programın açılışında  Başbakanlık Hazine Müsteşarı Osman Çelik de bir konuşma yaptı.  Çelik, ekonomik hayatın düzenlenmesinde teşviklerin önemli bir maliye politikası aracı haline geldiğini söyledi. İhracat, yatırımlar, demografik yapı ve küreselleşme gibi ekonomideki önceliklerin değişiminin genel teşvik sisteminde de yapısal dönüşümü beraberinde getirdiğini kaydeden Çelik,"Uygulanan teşvik politikalarının etkinlik derecesini saptamak, konuyla ilgili yeni düzenlemelerin veya mevcut politikalarda ihtiyaç duyulan değişikliklerin yapılması açısından belirleyici olmaktadır" dedi. Çelik, sağlıklı bir teşvik sistemi ve mevzuatının oluşturulmasının teşvik politikalarından beklenen başarının ve etkinliğin elde edilmesini sağlayacağını söyledi. Teşvik programının etkinlik derecesinin tespitine yönelik adımların kamu yönetimi reformu kapsamında atılmaya başlanığını anlatan Çelik, "Söz konusu reform uygulamaları ile kamu maliyesinin temel ilkeleri ve kamu kaynaklarının kullanımı açısından getirilen temel değişiklikler ülkemizde dinamik rekabet edilebilir bir ekonominin oluşmasına ve modern kamu yönetiminin kurularak halkın ihtiyaç ve taleplerine cevap verebilen bir sistemin geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkı sağlamaktadır" dedi.

Çelik, konuşmasında ATO'yu da şu sözlerle kutladı: "Türkiye ekonomisinin büyüme, kalkınma ve dönüşümü sürecinde ticaret, bilgi, iş ahlakı ekseninde önemli faaliyetler yürütme konusunda öncü rol üstlenen ATO'yu 1. Ticaret ve hukuk haftaları bilgilendirme vesilesiyle tebrik ediyorum"

I.Ticaret ve Hukuk Haftaları Sertifikalı Eğitim Programı açılış konuşmalarının ardından alanında uzman kişilerin katıldığı oturumlarla devam etti.

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı Fikri Yıldırım'ın moderatörlüğünü yaptığı ilk oturumda Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Değer Ecer "Hazine Arazilerinde Yatırım ve Teşvik", Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Nihat Bağcı da "Hazine Arazilerinde İrtifak Hakkı Kiralama Ecrimisil" konusunda bilgi verdi.

KOSGEB Başkanlığı KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Dairesi Başkanı Ertuğrul Çetinkaya'nın moderatörlüğünü yaptığı ikinci oturumda ise KOSGEB Başkanlığı Uzmanı Gökhan Akdağoğlu "KOBİ'ler ve Teşvik Uygulamaları", Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Samih Güven "Kredi Garanti Fonu", Hazine Müsteşarlığı Müsteşarlık Müşaviri Dr. Turan Serdengeçti ise "Türkiye'de Yatırım Teşvike Mevzuatı ve Uygulamaları" hakkında sunum yaptılar.