Görüşlerinizi
Paylaşın
ENERJİ, SAĞLIK VE ULAŞTIRMADA YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM MASAYA YATIRILDI

-ATO'NUN DÜZENLEDİĞİ "TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMDE KAMU ALIMLARININ ROLÜ: YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM KONFERANSI"NDA, ENERJİ, SAĞLIK VE ULAŞTIRMA SEKTÖRLERİ MASAYA YATIRILDI.


-KONFERANSA KATILAN SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARI EYÜP GÜMÜŞ, SAĞLIKTA MERKEZİ ALIM SİSTEMİ OLUŞTURACAKLARINI, DEVLET MALZEME OFİSİ BENZERİ "SAĞLIK MALZEME OFİSİ" KURACAKLARINI BİLDİRDİ.

 

7 ŞUBAT 2018 - Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) düzenlediği "Teknolojik Dönüşümde Kamu Alımlarının Rolü: Yerli ve Milli Üretim Konferansı"nda, enerji, sağlık ve ulaştırma sektörleri masaya yatırıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün himayesinde ATO Kamu Alımlarında Yerli Katkı ve Ticari İşbirliği Özel İhtisas Komisyonu tarafından organize edilen konferans, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

-BEŞ MÜSTEŞAR YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMİ KONUŞTU-

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı "Yerli ve Milli Üretim Hamlesi" başlıklı oturumda, beş bakanlığın müsteşarları bir araya getirildi. Oturumda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Dr. Veysel Yayan, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş ile Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yılmaz Tuna konuşmacı olarak yer aldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, müsteşarlara, yerli ve milli üretimin artırılmasına yönelik çalışmaları hakkında sorular yöneltti.

-SAĞLIK MALZEME OFİSİ KURULACAK-

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, sağlıkta merkezi alım sistemi oluşturacaklarını belirterek, Devlet Malzeme Ofisi benzeri "Sağlık Malzeme Ofisi" kuracaklarını bildirdi. Hastanelerin ihtiyaçlarını Sağlık Malzeme Ofisi üzerinden karşılayacaklarını anlatan Gümüş, "Sağlık Malzeme Ofisi, Sağlık Market demek. Şu anda bütün hastanelerimizde yaklaşık 3 bine yakın satın almacıyla ihaleler yaparak malları almaya çalışıyoruz. Merkezi bir alım sistemi geliştirelim dedik. Tüm hastaneler, hekimler satın almayla uğraşmasın" diye konuştu. Sağlık Malzeme Ofisi ile yerli malı alımını da artırmak istediklerini kaydeden Gümüş, "Yerli mallarının kalitesini TOBB ve Bilkent'teki kalite laboratuvarlarında kontrol edeceğiz. Aynı kalitede yerli malı ürün varsa öncelikle onu alacağız. Aynısını tıbbi sarfta da yapmak istiyoruz" dedi. Sağlıkta hangi ürünlerin yerlileştirileceği konusu üzerinde iki yıldır çalıştıklarını söyleyen Gümüş, önümüzdeki 10 yıl içinde 60 bin adet MR, tomografi, ultrason, dijital röntgen ve monitör cihazına ihtiyaç olduğunu belirterek, bu cihazların Türkiye'de üretilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Dr. Veysel Yayan ise Ocak ayında kurulan ve sekreteryasını Bakanlığın üstlendiği Yerlileştirme Yürütme Kurulu'nun yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi. "Türkiye kendi imkânları ile üretmenin yolunu arıyor" diyen Yayan, kamu alımlarının yerli üretimdeki lokomotif etkisinden söz etti. Cari açık sorununa da değinen Yayan, "Yerlileşmeye dönmemiz kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bakanlığımız bütün birimleriyle yerlileşme konusunda azami gayret sarf ediyor " dedi.

Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel de 2017 yılında 157 milyar dolarlık ihracat, 233,8 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildiğini, hem ihracatın hem de ithalatın önemli kısmının ara mallarından oluştuğunu belirterek, "Dış açığa neden olan alanlarda üretim yapımızı geliştirmeliyiz" diye konuştu. Kamunun ithalatının Ekonomi Bakanlığı'nın iznine tabi tutulduğunu söyleyen Şenel, teknolojik dönüşümü sağlayacak yatırımlara destek verdiklerini de sözlerine ekledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Fatih Dönmez ise enerji sektöründe yerlileşmenin önemine vurgu yaparak, İleri Teknoloji Eğitim Merkezi oluşturacaklarını söyledi. Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yılmaz Tuna da inşaatlarda kullanılan yapı malzemelerinin kapıdan menteşeye kadar ithal olduğuna dikkat çekerek öncelikle cari açığa yol açan ürünlerin yerlileştirilmesi gerektiğini vurguladı. En önemli eksiklerden birinin koordinasyon eksikliği olduğunu belirten Tuna, kamu alımları ile ilgili bir kurul oluşturulması, kurumlar arası ortak alım mekanizmasının geliştirilmesi ve kamunun tedarik planlarının kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini kaydetti.   

Konferansta, "Yerli Üretim ve Sanayide Teknolojik Dönüşüm İçin Kamu Alım Mekanizmaları" başlıklı ilk oturumun moderatörlüğünü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Danışmanı Kemal Kaya yaptı. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Kamu Alımları Koordinasyon Dairesi Başkanı Yücel Süzen, kamu alımlarının yüzde 90'ının açık ihale usulüyle, yüzde 2'sinin doğrudan, yüzde 8'inin ise gizlilik kapsamında yapılan alımlarla gerçekleştiğini belirterek, devletin yaptığı alımlarda şeffaflığa önem verdiğini söyledi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Genel Sanayi Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Ali Murat Sürekli de yaptığı konuşmada, yerli üretimin ithal bağımlılığının azaltılması, orta-ileri teknoloji ürünlerinin üretimi, istihdam artışı ve sürdürülebilir büyümeye yol açacağını vurguladı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Sanayi İşbirliği Programları Dairesi Başkanı Hande Ünal ise sanayi katılımı ve teknoloji yönetimi sürecinin merkezi bir yapıda yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

-ENERJİ, SAĞLIK VE ULAŞTIRMA SEKTÖRLERİNDE KAMU ALIMLARI-

"Enerji, Sağlık ve Ulaştırma Sektörlerinde Kamu Alımları" başlıklı ikinci oturumun moderatörlüğünü ATO Yönetim Kurulu Üyesi ve Komisyon Üyesi Ziya Kemal Gazioğlu yaptı. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Yatırım Modelleri Daire Başkanı Züfer Arslan, üretimi bulunmayan ürünleri ürettirme derdinde olduklarını, yerli aşı üretimi konusunda ciddi adımlar atıldığını bildirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Öz de konuşmasında, kurulan santrallerde sanayiciyi teşvik ettiklerini, sektörde ekosistemin önemli olduğunu anlattı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Alt Yapı Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Şamil Kayalak ise sektörde sürdürülebilirliğin sağlanması gerektiğini, mevcut yerlilik rakamlarını yüzde 60-65 oranına çıkarmayı planladıklarını açıkladı.

-KAMU ALIMLARININ SANAYİCİYE ETKİSİ TARTIŞILDI-

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın'ın moderatörlüğünü yaptığı "Kamu Alımları Sanayici İçin Fırsat mı Tehdit mi?" başlıklı oturumda OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Başkanı ve Biotar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Çelik, Ekstunda Kurucu Ortağı Murat Çelik, Bozankaya Raylı Sistemler Direktörü İlhan Alan, BMT Calsis Yönetim Kurulu Başkanı Mete Özgürbüz, Aselsan Ulaşım Güvenlik ve Enerji Sistemleri Grup Başkanı Seyit Yıldırım ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Murat Yülek konuşmacı olarak yer aldı.