Görüşlerinizi
Paylaşın
YÜKSEK ÖĞRETİMDE KALİTE ZİRVESİ

-ATO YÖNETİM KURULU ÜYESİ EDİP BALCI: "BİLGİYE SAHİP OLMAK VE BU BİLGİYİ TEKNOLOJİ ÜRETİMİNE DÖNÜŞTÜREBİLMEK İÇİN ÜNİVERSİTELERE VE REEL KESİME ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR."

-BALCI, ANKARA TİCARET ODASI'NIN PEK ÇOK FAALİYETİNDE ÜNİVERSİTELERLE İŞ BİRLİĞİ YAPTIĞINI SÖYLEDİ.

 

27 NİSAN 2018- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyesi Edip Balcı, üniversite-sanayi iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "Ülkemizde çok köklü üniversitelerimiz var. Bu üniversitelerin sahip olduğu bilgi birikimini sanayiye aktarmamız gerekiyor" dedi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde düzenlenen Yüksek Öğretimde Kalite Zirvesi'ne katılan Balcı, devletin tüccarın ve sanayicinin önünü açacak tedbirler aldığını, tüccarın ve sanayicinin ise ülke ekonomisine katkıda bulunmak, istihdamı artırmak için canla başla çalıştığını belirterek, "Kamu ve özel sektör arasındaki bu iş birliği üniversitelerin dahil olmasıyla daha da güçlenecektir" dedi.

Üniversitelerle sanayi veya ticari kesimlerin işbirliğinin, sanayi devrimine kadar uzandığını hatırlatan Balcı, "Gelişmiş teknolojileri üreten ülkelerde üniversite ve sanayi işbirliğinin temelleri uzun yıllar önce atılmış ve sonuçları üretim olarak ortaya çıkmış durumda. Ülkemizde çok köklü üniversitelerimiz var. Bu üniversitelerin sahip olduğu bilgi birikimini sanayiye aktarmamız gerekiyor. Üniversitenin bilimsel çalışmaları, iş dünyasının talepleri ve gereksinimleri ile birleşince, kalkınma yolundaki gayretimiz hız kazanacak ve ülkemiz ekonomisinde bir canlanma yaşanacaktır" dedi.

-BALCI: HIZLI DEĞİŞİMLERİN YAŞANDIĞI BİR ÇAĞDAYIZ"-

Balcı, ülkelerin refah seviyelerini yükseltmek için kıyasıya mücadele içinde olduklarına dikkati çekerek, "Hızlı değişimlerin yaşandığı bir çağdayız. Bilgiye sahip olan ve bu bilgiyi doğru kullanan ülkelerin gelişmişlik yarışında ilk sıralarda yer aldıklarını görüyoruz" dedi. Üniversitelerin eğitim ve öğretim hizmeti vermenin yanı sıra uygulamalı bilim ve teknolojide ilerlemeyi de asli görevleri olarak benimsemeleri gerektiğini söyleyen Balcı, şöyle devam etti:

"Gelişmiş ülkelerde üniversitelerin bir yandan sanayinin ihtiyaç duyduğu Araştırma-Geliştirme personelini yetiştirdiklerini, bir yandan da araştırma yaparak sanayinin ihtiyaç duyacağı alanlarda bilgi üretmeye çalıştıklarını,  sanayinin de ülkedeki mevcut bilimsel ve teknolojik potansiyeli harekete geçirerek üretime dönüştürdüğünü görüyoruz. Yani teori ve pratik birbirini destekliyor. Ülkelerin kalkınmışlık düzeyini ifade eden faktörler arasında sanayideki gelişmişlik düzeyi de yer alıyor. Dışa bağımlı olmadan kendi teknolojisini kendisi üretebilen ülkeler küreselleşen dünya pazarında rekabet şansını elde ediyor."

-"TEKNOLOJİ ÜRETİP İHRAÇ ETMELİYİZ"-

Türkiye'de üniversite-sanayi iş birliğinin gelişen bir düzeyde olduğunu söyleyen Balcı, "Dünyada 4. Sanayi Devrimi denilen bir süreç başladı. Üretim sistemlerinde makinelerin, insan olmaksızın iletişim kurması ve üretim süreçlerini yönlendirmesinden söz ediliyor. Bizim ülke olarak, teknolojik gelişmişlikte bu süreci yakalamamız ve ileri teknoloji üretip ihraç edebilen bir ülke haline gelmemiz gerekiyor" dedi.

ATO'nun yaptığı faaliyetlerde içeriği el verdiği sürece üniversiteler veya üniversitelerin uzantısı olan kuruluşlarla çalışmalar gerçekleştirildiğini hatırlatan Balcı, yeni dönemde de üniversitelerle iş birliğine hazır olduklarını kaydetti.