Görüşlerinizi
Paylaşın
ANKARA İŞ DÜNYASI PLATFORMU'NDAN ORTAK BİLDİRİ

-ANKARA İŞ DÜNYASI PLATFORMU: "İŞ DÜNYASI OLARAK ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN HER ZAMAN VE HER KOŞULDA MİLLET VE DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ"

 

15 AĞUSTOS 2018 - Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) da aralarında bulunduğu Ankara iş dünyası örgütlerinden oluşan "Ankara İş Dünyası Platformu" Türkiye ekonomisine yönelik finansal saldırıyla ilgili ortak bir bildiri açıkladı. ATO'yu temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Edip Balcı'nın katıldığı toplantıda açıklanan bildiride, Türkiye ekonomisinin kırılgan bir dönemden geçtiğine dikkat çekilerek, "İş dünyası olarak ülkemizin geleceği için her zaman ve her koşulda millet ve devletimizin yanındayız" denildi.

Ankara Sanayi Odası'nda (ASO) gerçekleşen toplantıda bildiri, platform adına ASO Başkanı Nurettin Özdebir tarafından okundu.  Aziz milletin vatan sevgisinin ekonomik saldırılarla dize getirilemeyeceğinin ifade edildiği bildiride, "Birlik ve beraberliğin sağlanması Türkiye'nin bu süreci kolay bir şekilde aşmasını sağlayacaktır." denildi.

İş dünyasının dolar ve Euro borcu bulunduğu, bunların karşılıklarının mal ve hizmet ticaretinden kaynaklanan taahhütler olarak bankalarda devlet güvencesi altında tutulduğu bilgisinin yer aldığı bildiride, "Piyasadaki asimetrik bilginin aksine bunların karşılıkları mal ve hizmet ticaretinden kaynaklanan taahhütler olarak bankalarda bulunmakta ve bu karşılıklar devletimizin güvencesi altındadır. Biliyoruz ki kendi kaynağını kendisi yaratabilen bir ülke haline gelmemiz zaruridir. Şunu da biliyoruz ki ülkenin ekonomik bağımsızlığının sağlanmasında yegane ve tek çıkar yol budur." ifadesine yer verildi.

Ekonomik saldırıların en kısa zamanda bertaraf edileceği ve bu süreçten ülkenin en kısa zamanda çıkacağına dair kimsenin kuşkusunun bulunmadığına dikkat çekilen bildiride, "iş dünyası olarak buna inanıyoruz. Bunun gerçekleşmesi için de yükümlülüklerimizin farkındayız, bu minvalde daha çok çalışmaya ve daha çok üretmeye devam edeceğiz" denildi.

Ekonomide ortaya çıkan kırılganlıkların aşılmasının mevcut işletmelerin yaşatılmasına bağlı olduğuna dikkat çekilen bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Bu işletmelerin, sağlanacak teşviklerle yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek mal ve hizmet üreten işletmelere dönüşeceği aşikardır. Bu tür yatırımlar kur riskini azaltacak önemli bir faktördür. Dövize olan iç talebin yüksekliği kurların yükselmesinde önemli nedenlerden biridir. Şu unutulmamalıdır ki cebimizde taşıdığımız her yabancı para o ülkeye verilmiş faizsiz borçtur. Bu borcu tahsil etmenin tek yolu da Türk lirasına dönmektir. Milli çıkarları her şeyin üzerinde tutan bir anlayışla, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak için milli bir ekonomiye sahip olunması gerektiği düsturuyla hareket etmekteyiz. Bu süreçte toplumun tüm kesimlerini itidalli davranmaya davet ediyoruz. İş dünyası olarak ülkemizin geleceği için her zaman ve her koşulda milletimizin ve devletimizin yanındayız."

Ankara İş Dünyası Platformu ortak bildirisinin açıklandığı toplantıya, Ankara Ticaret Odası(ATO), Ankara Sanayi Odası (ASO), Ankara Ticaret Borsası(ATB) Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV),  Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD), Akyurt Sanayici ve İşadamları Derneği (AKSİAD), TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu, Ankara Genç İşadamları Derneği (ANGİAD), İç Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (İÇASİFED), Kazan Sanayici ve İşadamları Derneği (KASİAD), Ankara Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD), Ankaralı Sanayici ve İşadamları Derneği (ASAD), Başkent Sanayiciler Derneği (BASAD),Genç Girişim ve Yönetişim Birliği (GGYB), Hasanoğlan Sanayici ve İşadamları Derneği (HASİAD), MÜSİAD Ankara Şubesi, Ostim Organize Sanayi Bölgesi, Ostim Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticiler Derneği (ORSİAD), Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD), TÜGİAD Ankara Şubesi Başkan ve Temsilcileri ile ASO Meclis üyesi sanayiciler katıldı.