Görüşlerinizi
Paylaşın
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYGULAMALAR, RİSKLER VE ÖNLEMLERİ PANELİ ATO'DA GERÇEKLEŞTİ

-ATO BAŞKANI BARAN: "KİŞİSEL VERİLER ANAYASA İLE GÜVENCE ALTINDA"

-KVKK BAŞKANI BİLİR: "KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİ ENGELLEMİYOR, KONTROL ALTINA ALIYOR"

 

16 Aralık 2018-Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, iletişim teknolojilerindeki gelişimle birlikte "kişisel veri" kavramının ve korunması konusunun gündeme geldiğini belirterek, "Ülkemizde kişisel veriler Anayasa ile güvence altında" dedi.

ATO'nun 8 No'lu Bilişim Teknolojileri ve 65 No'lu Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komiteleri ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu iş birliğinde "Kişisel Verilerin Korunması, Riskler ve Önlemler Paneli" düzenlendi. ATO Meclis Salonu'da gerçekleşen panelin açılışında bir konuşma yapan ATO Başkanı Gürsel Baran, ad soyad, doğum yeri, elektronik posta, kan grubu ve parmak izi gibi bilgilerinin kişisel veri kabul edildiğini ve korunması gereken bilgiler olduğunu söyledi. Türkiye'de "kişisel veri" kavramının, yapılan değişiklikle Anayasa'nın 20. Maddesine eklendiğini hatırlatan Baran, "Böylece kişisel veriler 'temel hak ve özgürlük' olarak Anayasa ile güvence altına alınmış oldu." dedi. Kişisel verilerin korunması konusunun herkesi ilgilendirdiğini kaydeden Baran, konuyla ilgili panel düzenlemekteki amaçlarının elektronik ortam olması nedeniyle sürekli gelişen alanda, ATO üyelerinin hata ve yanlış yapmalarının önüne geçmek olduğunu ifade etti.

-SANAL AYAK İZİ-

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir de açılışta yaptığı konuşmada, Kanun hakkında bilgi vererek, vatandaşların sanal ortamda kayıt yaptırırken bu kayıtların hangi gerekçelerle yapıldığına dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Sosyal medya kullanıcılarının sanal alemde ayak izi bıraktıklarını anlatan Bilir, Facebook'u örnek göstererek, kullanıcının beğenilerine bakılarak arkadaşları, ailesi ve eşi kadar tanınabileceğini anlattı. Bilir, Facebook kullanırken kontrolün kullanıcıda olması gerektiğine dikkat çekti.  Bilir, 6698 sayılı Kanunun amacının kişisel verilerin işlenmesi ve paylaşılmasını tümüyle engellemek olmadığını, amacın kişisel veri işleyenlerin, veri sahibi kişilerin mahremiyetine zarar vermelerini engellemek olduğunu ifade etti.

Sanal ayak izlerinin Türkiye'de kalması gerektiğini de kaydeden Bilir, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne (VERBİS) geçerek, ciro, çalışan sayısı ve yerleşiklik durumuna göre kayıt yükümlülüğü getirdiklerini belirtti. Bilir, Google, Facebook ve Twitter'in VERBİS'e kayıt olması gerektiğini de söyledi.

"VERİ TEMELLİ EKONOMİ"

Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun, kişisel verilerin işlenmesi ve paylaşılması konusunda tümüyle engel olmadığını da anlatan Bilir, şirket ve kurumların hangi durumlarda kişisel verileri işleyip paylaşabileceğinin çerçevesini Kanunun çizdiğini dile getirdi. Kişinin kendi kişisel verilerinin geleceğini belirleme hakkına sahip olduğunu söyleyen Bilir, gerektiğinde kişisel verilerin yurt içi ve dışına aktarılabileceğini ekledi. "Dünyada veri temelli ekonomiden bahsediliyor. Bizler bu verileri hukuka uygun olarak kullanabilirsek bundan ekonomik değer üretebiliriz." diyen Bilir, Türkiye'de de yerli ve milli veri merkezi olması gerektiğini söyledi.

ATO Meclis Üyesi ve Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hüseyin Özer de açılış konuşmasında kayıt dışılıktan ve bunun kişisel verilerin korunması konusundaki olumsuz etkisinden bahsetti. Özer, sağlıklı verinin üretilip, doğru yerlerde ve doğru ellerde kullanılması gerektiğini söyledi.

Ankara Ticaret Odası Bilişim Teknolojileri Meslek Komitesi Başkanı Ömer Faruk Kayaaslan konuşmasında, teknolojinin gelişirken getirdiği yeniliklerin ihlalleri de beraberinde sürüklediğini kaydederek, düzenledikleri faaliyetin amacının kişisel veri mahremiyeti konusunda farkındalık ve hassasiyet oluşturmak ve konuyla ilgili firmaları oluşan fırsatlar ve riskler konusunda bilgilendirmek olduğunu söyledi.

 Kişisel Verileri Koruma Kurumu Daire Başkanı Dr. Yılmaz Vural'ın moderatörlüğünü gerçekleştirdiği panelde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Daire Başkanı Mustafa Erbilli, Daire Başkan Yardımcısı Tuğba Yılmaz ve Başkanlık Müşaviri Seçil Koyuncu, "Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Genel Bilgiler, Veri Sorumluları Sicili ve Şirket Kanununa Uyum Süreci, Kişisel Veri Güvenliği ve Bilişim" başlıklarında konuşmalar yaptı.