Görüşlerinizi
Paylaşın
GAYRİMENKUL VE İNŞAAT SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ GÜNCEL KONULARINI İSTİŞARE ETTİ

BARAN: "ÜYELERİMİZ KOMİTELERİNDE BAŞARILI BİR ŞEKİLDE TEMSİL EDİLİYOR"

 

21 ARALIK 2018- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, oda çalışmalarında üyelerin görüş ve önerilerini dikkate aldıklarını belirterek, "Bu dönemde Ankara Ticaret Odası'nın her bir üyesi, bağlı bulunduğu komite tarafından çok başarılı bir şekilde temsil ediliyor" dedi. Baran, inşaat ve gayrimenkul sektörünün Ankara'da önemli bir ekonomik büyüklüğü oluşturduğunu belirterek, bu sektörlerle ilgili komitelerin de, sektörel gelişmeleri yakından takip ederek, çözüm önerileri ürettiğini söyledi.

Ankara Ticaret Odası'nın 62 No'lu Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi'nin davetiyle 35 No'lu İkamet Amaçlı İnşaat Müteahhitliği, 37 No'lu Konut Amaçlı Olmayan inşaat ve Altyapı Müteahhitleri ve 63 No'lu Proje Hizmetleri Meslek Komiteleri bir araya gelerek "Gayrimenkul ve İnşaat Sektörü Temsilcileri İstişare toplantısı" gerçekleştirdi.

Gayrimenkul ve inşaat sektörüne ilişkin güncel gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda, söz konusu komitelere kayıtlı üyelerin yaşadıkları sorunlar gündeme taşındı. ATO Başkanı Baran'ın da bilgi aldığı toplantıda, sorunlar ve çözüm önerilerinin bir rapor haline getirilmesine karar verildi.

-"ÜYELERİMİZİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ DİKKATE ALIYORUZ"-

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Oda çalışmalarında üyelerin görüş ve önerilerini dikkate aldıklarını belirterek, "Bu dönemde Ankara Ticaret Odası'nın her bir üyesi, bağlı bulunduğu komite tarafından çok başarılı bir şekilde temsil ediliyor" dedi. İnşaat ve gayrimenkul sektörünün Ankara'da önemli bir ekonomik büyüklüğü oluşturduğunu belirten Baran,  bu sektörlerle ilgili komitelerin de, gelişmeleri yakından takip ederek, çözüm önerileri ürettiğini söyledi. İnşaat sektörünün Gayri Safi Milli Hasıla içindeki payının yüzde 7-8 seviyesinde olduğunu belirten Baran, etkilediği sektörlerde payının yüzde 25-30 seviyesine çıktığını söyledi. 2018 yılının üçüncü çeyreğinde inşaat sektörünün 5,3 oranında küçüldüğünü hatırlatan Baran,  gayrimenkul alımlarında KDV ve harç indiriminin sektörde hareketlenme oluşturduğunu ve dördüncü çeyrekte de büyüme rakamı beklediklerini ifade etti,

-SEKTÖRÜ HAREKETLENDİRECEK KARARLAR -

Dört komitenin temsilcilerinin ayrı ayrı söz alarak görüş ve önerilerini dile getirdiği toplantıda, gayrimenkul sektöründe, gayrimenkullerin gerçek değeri üzerinden satılmasına ilişkin bir düzenlemenin gündemde olduğu belirtildi. Toplantıda, düzenlemeden etkilenecek üyeler için hazırlık yapılması konusu üzerinde duruldu. Gayrimenkullerin gerçek değerinden satışına başlandığında, halihazırda tapudaki değerler çok düşük olduğu ve gerçek değerle aradaki farkın çok büyük olacağına dikkat çekilen toplantıda, ilk satışların vergiden muaf tutulması gündeme geldi.

Gerçek değerle satışların başlamasıyla tapu harçlarının da yükseleceği belirtilerek, indirilmesi gerektiği vurgulandı. Konut satışlarında yılsonuna kadar geçerli olan KDV indiriminin kalıcı hale getirilmesinin de ele alındığı toplantıda, gerçek bedelli konut satışlarında değer tespiti konusunda Sorumlu Emlak Danışmanlarının yetkilendirilmesi de konuşuldu.

Toplantıya, 35 No'lu Komite Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi Halil İlik, 37 No'lu Komite Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar, 35 No'lu Komite adına Meclis Üyeleri Mustafa Şahin, Mücahit Şentürk, Komite Üyesi İsmet Yapılmış, 37 No'lu Komite adına Komite Üyeleri Özer Venedik ve Cafer Acar,  62 No'lu Komite adına Başkanı Kenan Bayram, Başkan Yardımcısı Hüsnü Döğer, Meclis Üyeleri Erdoğan Yıldırım, Hacı Ali Taylan ve Mustafa Uludağ, Komite Üyeleri Kasım Yıldız ve Koray Altıntop,  63 No'lu Komite adına Meclis Üyesi Abdullah Gürgür ve Komite Üyesi Kenan Doğan katıldı.