Görüşlerinizi
Paylaşın
TARIMIN GELECEĞİ ATO'DA ELE ALINDI

-"GIDA GÜVENCESİ VE GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ NESİL DİJİTAL TARIM" TOPLANTISI ATO'DA YAPILDI

-ATO YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ M. ÜLKÜ KARAKUŞ, "ARTAN NÜFUSU DOYURMAK İÇİN MODERN TARIM YÖNTEMLERİNE İHTİYAÇ VAR"

16 Mayıs 2019-Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, dünya nüfusunun 2050 yılında 9,2 milyara ulaşmasının beklendiğini belirterek, "Bugünkü teknikleri kullanarak ancak gıda ihtiyacının ancak yüzde 37'sini karşılayabiliyor olacağız.  Artan nüfusu doyurmak için modern tarım yöntemlerine ihtiyaç var" dedi.

 "Gıda Güvencesi ve Gıda Güvenliği için Yeni Nesil Dijital Tarım" toplantısı ATO Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantının açılışında konuşan ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, dijital teknolojilerde yaşanan gelişmelerle birlikte dördüncü sanayi devriminin başladığını belirterek, bu süreçte tarım sektörünün de diğer sektörlerde olduğu gibi bilgi yoğunluklu bir yapıya evrildiğini söyledi. Sanayide yaşanan hızlı dönüşümün tarım sektöründe de yer aldığını ve "tarım 4.0" kavramının ortaya çıktığını anlatan Karakuş, tarım sektörünün farklı yapısı nedeniyle bu kavrama karşılık olarak "dijital tarım" ifadesinin kullanıldığını dile getirdi. Karakuş, "Dijital tarım, tarımda ziraat mühendisliğinde, su ürünleri mühendisliğinde ve tarımsal gıda üretim sistemlerinde bilgi temelli bir dönüşümü ifade etmektedir. Bu dönüşüm, akıllı bilişim ağlarının ve yönetim araçlarından faydalanan hassas tarım teknolojilerinin kullanımını içermektedir. Dijital tarımda amaç, erişilebilir tüm bilgileri kullanarak sürdürülebilir otomasyon süreçlerini üretim sistemlerine entegre etmektedir" dedi. Karakuş, dijital tarımla birlikte su tasarruflu tarım, akıllı tarım, yüksek kalite, yüksek verim, çevreye duyarlı tarım konularının da dile getirildiğinin altını çizdi.

-GENÇ NÜFUS İSTİHDAMI VE ROBOTİK İŞLEMLERLE TARIM-

Türkiye'nin genç nüfus avantajı olduğuna dikkat çeken ve bu nüfusun istihdamı konusunda gayret sarf eden bir ülke olduğunu hatırlatan Karakuş, dijital tarım uygulamalarıyla, robotik işlemlerle tarım yapılmasıyla üretim aşamasında insana ihtiyacın azalmasının, istihdam konusunu yakından etkileyeceğini söyledi.

Türkiye'nin tarım konusunda sürdürülebilirlik, verimlilik ve ölçek konularında önceliklerinin olduğuna dikkat çeken Karakuş, "Türkiye'nin tarımda söz sahibi olması ve rekabet edebilir düzeye erişebilmesi için tarımın devam edegelen yapısal sorunlarının çözülmesi ve tarımsal üretim ve ticaret politikalarının güçlendirilmesi gerekmektedir. Türkiye'de tarımsal sanayide yaşanan sorunların çözülmesi, tarımsal üretim değerlerine ve çiftçi/üretici gelirine önemli katkılar sağlayabilecektir" diye konuştu.

-KIRSALIN CAZİBESİNİ ARTIRMAK-

Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Metin Türker de "Türkiye'de Dijital Tarım" konulu bir sunum yaptı. Türkiye'de 24 milyon hektar tarım alanında üretim yapıldığını bazı ürünlerde arz fazlası bazı ürünlerde de arz açığı bulunduğunu kaydeden Türker, verim artışıyla ilgili tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. 

Türkiye'nin 2018 yılı itibariyle 17,2 milyon büyükbaş, 44,1 milyon küçükbaş hayvan varlığına sahip olduğunu bildiren Türker, "Kırmızı et üretiminde yeterli değiliz, üretim alanlarımız kısıtlı. 1,1 milyon ton kırmızı et üretiyoruz, 300 bin ton açığımız var" dedi.

Türkiye'nin 80 milyon nüfusuyla birlikte 35 milyon turisti beslediğinin altını çizen Türker, "Dünyanın 7, Avrupa'nın en büyük tarımsal hasılasının sahibiyiz. Verimliliği artıracak tedbirlere ihtiyacımız var. Nüfus artıyor, tarım alanlarına baskı var. Son 30 yılda 2,7 milyon hektar tarım alanını çıkarmak zorunda kaldık. İklim değişikliği ve kuraklık sorunlarımız var. İnsanlar doyamadığı ve yeterli imkânlara sahip olamadığı için kırsaldan göç ediyor. Kırsalın cazibesini artırmadan, kırsalı üretim mekânları haline getirmeden bu sorunu çözme imkânımız yok" diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Remziye Yılmaz da toplantıda yaptığı konuşmada, dünyada tarım teknolojileri ile tarım ekonomisinde büyük ilerleme olduğuna dikkat çekti. Çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir tarım yapılarak maliyetlerin düşürülebileceğini kaydeden Yılmaz, "Böylece tarımsal üretim, dağıtım ve tüketim sürecinde verimlilik ve gıda güvencesi ve güvenliği artacak ve elimizdeki iş, katma değeri yüksek sanayi işine dönüşecektir" diye konuştu

Toplantıda Michigan State Üniversitesi Öğretim Üyesi Pof. Brad Day, dijital tarım alanındaki yenilikleri içeren bir sunum yaptı.