Görüşlerinizi
Paylaşın
ATO YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ KARAKUŞ: "YEM HAM MADDELERİNDEKİ VERGİLER DÜŞÜRÜLSÜN"

-"YEM FİYATLARININ DÜŞMESİ İÇİN TÜM YEM HAM MADDELERİNDEKİ KDV VE GÜMRÜK VERGİLERİ İNDİRİLMELİ."


22 NİSAN 2019- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ülkü Karakuş, yem fiyatlarının düşmesi için ürün ham maddelerindeki KDV ve gümrük vergilerinin indirilmesi gerektiğini belirtti.


Ankara Ticaret Odası (ATO), TÜRKİYEM-BİR, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü ve Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen  "Et, Süt, Yem Kardeşliği" toplantısı ATO'da yapıldı. Toplantıya T.C. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel ve et-süt-yem sanayicileri ve dernek temsilcileri katıldı.


Toplantıda yaptığı konuşmada, gıda fiyatlarının enflasyon sepetinde önemli ağırlığa sahip olduğunu ifade eden Karakuş, yem sektörünün ithal ürünlere her yıl daha fazla bağlı hale geldiğini belirterek, karma yem üretiminin yüzde 45'inin ithal ham maddelerden kaynaklandığına dikkati çekti. 


Karakuş gübre, mazot, tohum, elektrik gibi girdilerin yanı sıra yem ham maddelerinde önemli fiyat artışları yaşandığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:


"İthal edilen yem ham maddelerinin büyük bir bölümü transgenik yapıdadır. Şu anda ülkemizde 36 transgenik ürün sadece yem amaçlı onaylı iken, AB'de yem ve gıda amaçlı onaylı transgenik ürün sayısı 125'e çıktı. Transgenik ürünlerin hayvansal ürünlere geçişi konusunda somut bir literatür bulunmadığı da göz önüne alınarak Türkiye'nin hem gıda hem yem amaçlı olarak onaylı ürünlerdeki rakamının bir an önce AB ile eşitlenmesi gereklidir. Yem fiyatlarının düşmesi için karma yeme yüzde bazında destek verilmeli, tüm yem ham maddelerinde KDV ve gümrük vergileri düşürülmeli, transgenik ürünlerdeki sorun çözülmeli, devletin elinde olan ve yem maliyetlerini etkileyen faktörler gözden geçirilmeli, yem ham madde fiyatlarında istikrar sağlanmalı, süt/yem, et/yem fiyat pariteleri dengelenmelidir. "