Görüşlerinizi
Paylaşın
E-ARŞİV FATURA DÜZENLEMESİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) tarafımıza ulaşan yazıda, 19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 509 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Arşiv Fatura uygulamasına dâhil olmayan mükelleflerce, 01/01/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dâhil toplam tutarının 30 bin TL'yi, vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dâhil toplam tutarının 5 bin TL'yi aşması halinde, söz konusu faturaların e-Arşiv Fatura olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'nca sunulan e-Belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası