Görüşlerinizi
Paylaşın
RUSYA FEDERASYONU VE AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ ÜLKELERİ/ÖZEL MENŞE ŞAHADETNAMESİ (FORM-A) HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) tarafımıza ulaşan yazıda; 8 Nisan 2020 tarihinden itibaren MEDOS üzerinden düzenlenen ve onaylanan Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A)'nin üzerine karekod ve doğrulama koduna yer verilmek suretiyle Oda personelince ıslak olarak imzalanmasına söz konusu tarih itibariyle              gerek olmadığı  ve SADECE MEDOS üzerinden ilgili belgelerin düzenlenip onaylanacağı bildirilmişti.

Ancak, 7 Nisan 2020 tarihli Ticaret Bakanlığı'ndan gelen talimat gereği, Rusya Federasyonu başta olmak üzere Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkeler (Kazakistan ve Belarus) özelinde 17 Nisan 2020 tarihine kadar anılan belgenin sadece manuel onaylanıp, onay işlemlerinde ıslak mühür/ıslak imza kullanılması ve MEDOS üzerinden elektronik onay yapılmaması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Ankara Ticaret Odası