Görüşlerinizi
Paylaşın
İTHALATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İŞLEMLERİ GENELGESİ HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı'nın 15.04.2020 tarihli yazısında, 21.02.2020 tarihli ve 31046 sayılı 1. mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan "Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile ithalatta yerinde gümrükleme uygulamasının iş akışları revize edilmiştir.

Bu kapsamda, ithalatta yerinde gümrükleme işlemlerini daha detaylı açıklamak üzere hazırlanan "İthalatta Yerinde Gümrükleme İşlemleri" konulu 2020/10 sayılı Genelge eki kılavuzuna https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler adresi üzerinden ulaşılabilmesi mümkündür.

Önemle bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Ankara Ticaret Odası