Görüşlerinizi
Paylaşın
KOBİ'LERE YÖNELİK DEVLET DESTEĞİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) tarafımıza ulaşan yazıda KOBİ'lerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu geliştireceği ve potansiyel müşterisi hazır olan yenilikçi ürünlerin/süreçlerin, bir Müşteri Kuruluş eşliğinde ortaya çıkarılacağı ortaklı projelerin desteklenerek gerek iş birliklerinin artırılması gerekse Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımının sağlanması amacıyla "Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı (Sipariş Ar-Ge 2020)"nın açıldığı bilgisi verilmektedir.

Yazıda bahse konu çağrı kapsamında bir "Müşteri Kuruluş" ve en az bir "Tedarikçi Kuruluş"un ortak başvuru yapabileceği belirtilerek proje bütçesinin üst sınırının 2.500.000 TL olarak belirlendiği ifade edilmektedir.

Çağrı Tanıtım Broşürü için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Ankara Ticaret Odası