Görüşlerinizi
Paylaşın
YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI BAŞVURULARI

Sayın Üyemiz, 


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) gelen yazıda;  Ticaret Bakanlığı tarafından Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine gönderilen yazıya istinaden, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularında kolaylık sağlanması amacıyla alınan önlemlere ilişkin 21.05.2014 tarih ve 29006 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nin 4, 10, 12, 13, 17, 18/A, 36, 158 ve 159. maddeleri kapsamında gümrük idaresine bildirim yapma veya belge sunma, gümrük idaresi tarafından bildirilen eksiklikleri giderme, sunulan belgelerde güncelleme yapma gibi yükümlülüklere ilişkin süreler durdurulmuş veya başlatılmamıştır.

Bu çerçevede; söz konusu maddelerde yer alan yükümlülüklere ilişkin durdurulan sürelerin 30.06.2020 tarihinden itibaren devam ettirileceği ve 19.03.2020 tarihinden sonra belirtilen maddelerdeki yükümlülükleri doğuran olaylara ilişkin sürelerin de 30.06.2020 tarihinden itibaren başlatılması gerekliliği bildirilmektedir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.


Saygılarımızla

Ankara Ticaret Odası