Görüşlerinizi
Paylaşın
VERBİS'E KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

 

Üyelerimizden gelen talep doğrultusunda üst birliğimiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) iletmiş olduğumuz VERBİS'e kayıt sürelerinin uzatılması hakkındaki istemimiz olumlu sonuçlanarak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından konuya ilişkin bir karar yayımlanmıştır.

 

Buna göre;

 

Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek/tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek/tüzel kişi veri sorumlularının sicile kayıt olmaları için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine,

 

Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL' den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,

 

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine kadar uzatılması yönünde karar verilmiştir.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Bilgilerinize önemle sunarız.

 

Saygılarımızla.

 

Ankara Ticaret Odası