Görüşlerinizi
Paylaşın
ELEKTRONİK SANAYİ SİCİL BİLGİ BELGESİ HAKKINDA

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayi işletmelerimizin kayıtlarının tutulduğu Sanayi Sicil Bilgi Sisteminde yapılan güncelleme neticesinde artık elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına geçilmiştir.

 

Bu kapsamda sisteme kayıtlı sanayicilerimiz İl Müdürlüklerimize elden müracaata gerek kalmaksızın sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik, vb. tüm işlemlerini e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek yapabileceklerdir. Ayrıca sistemden Sanayi Sicil belgelerini pdf formatında indirebilecek ve çıktı alarak kullanabileceklerdir.

 

Bununla birlikte daha önce tarafınıza ibraz edilen mevcut matbu form halindeki Sanayi Sicil Belgesini bilgilerinde değişiklik olmadığı sürece vize süresi bitimine kadar kullanabilirsiniz. Bu bağlamda yapılan güncellemelere istinaden Sanayi Sicil Belgesinin kullanıldığı mevzuat uygulamalarınızda dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda yer almaktadır:

 

-Elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına geçildiğinden artık matbu formda ıslak imzalı ve mühürlü belge basımı yapılmayacaktır. Belgeler karekodu ve doğrulama linki bulunan formatta olup sistem üzerinden işletme tarafından indirilebilecek ve çıktısı alınarak kullanılabilecektir.

 

-Bununla birlikte daha önce tarafınıza ibraz edilen matbu form haldeki Sanayi Sicil Belgesini bilgilerinde değişiklik olmadığı sürece vize süresi bitimine kadar kullanabilirsiniz.

 

-Kayıtlı işletmeler e-belgesine ilişkin vize başvurularını SSBS üzerinden vize bitiş tarihinden itibaren 1 ay içinde yapmaları gerekmekte olup bu durumda zamanında yapılan başvuru olarak değerlendirilecek, güncel vize tarihi belge tarihine ait gün ve ay esas alınarak e­belgeye işlenecektir. (Örneğin sanayi sicil belge tarihi 12/07/2018 olan bir işletme 20/07/2020 tarihinde vize başvurusu yapması ve onaylanması durumunda e-belgesinde vize tarihi 12/07/2020, vize bitiş tarihi 12/07/2022 yazacaktır.)

 

-Ancak işletme vize başvurusunu 1 aylık süreyi geçirerek yapması durumunda gecikmiş başvuru olarak değerlendirilecek, bu kapsamda güncel vize tarihi bölümü başvuru yapılan tarih esas alınarak e-belgeye işlenecek, vize bitiş tarihi ise periyodu bozulmadan yine belge tarihi esas alınarak belirlenecektir. (Örneğin sanayi sicil belge tarihi 12/07/2018 olan bir işletme 18/09/2020 tarihinde vize başvurusu yapması ve onaylanması durumunda e­ belgesinde vize tarihi 18/09/2020, vize bitiş tarihi 12/07/2022 yazacaktır.)

 

-Bazı işletmelerde matbu formda belgenin güncel vizesi yapılmış olduğu halde geçiş sürecinden dolayı sistemde yer alan e-belgedeki vize tarihinin uyuşmadığı durumlar olabilir. Bu durumda tarafınıza daha önce matbu formda ibraz edilen vize bitiş tarihi esas alınacaktır. Bununla birlikte henüz ilk vize tarihi gelmemiş işletmelerin e-belgesinde vize tarihleri bölümü boş kalacaktır.

 

Aşağıda e-belgeye ait format ve doğrulama alanlarına ilişkin açıklama (QR Code ve doğrulama linki) yer almaktadır: