Görüşlerinizi
Paylaşın
COVİD-19 KRİZİ ÜZERİNE ÖZEL SEKTÖR İLE SANAL TOPLANTI HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) tarafımıza ulaşan yazıda T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 10.09.2020 tarihli yazısındaki Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nden (OECD) alınan ekli e-postaya atıfla, 29 Eylül 2020 tarihinde (Paris saatiyle 12:00-13:00 arasında) "zoom" platformu üzerinden "COVID-19 Krizi Üzerine Özel Sektör ile OECD Turizm Politikası Diyaloğu" adlı etkinliğin gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Yazıda ayrıca, OECD Turizm Komitesi ve Turizm İstatistikleri Çalışma Grubu üyelerinin, bahsi geçen COVID-19 pandemisinin turizme etkilerinin azaltılmasını ve toparlanmayı hazırlayacak politik tedbirlere ilişkin sanal toplantıya, özel sektör temsilcileriyle birlikte katılmaya davet edildiği de ifade edilmektedir.

Söz konusu toplantının amacının COVID-19'un etkileri üzerine, turizmi işletmelerinin ihtiyaçları, öncelikli eylem alanları ve potansiyel politik çözümler konusunda sektör temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunmak için bir platform sağlamak olduğu bildirilmektedir.

Taslak gündemi sunulan ve İngilizce dilinde düzenlenecek olan toplantıya:

https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJEvceiqqjkqHdN1xcwN7iHHdY -CvvJmJdrv

bağlantısı üzerinden "Ülke - Ad Soyad" belirtilmek suretiyle kayıt yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. 

Taslak gündeme ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Ankara Ticaret Odası