Görüşlerinizi
Paylaşın
DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) tarafımıza ulaşan 24.09.2020 tarihli yazıda Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnai Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerine ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçildiği belirtilmektedir.

Yazıda, TOBB'dan tarafımıza gönderilen 03.09.2020 tarihli bir başka yazıya atıfta bulunularak mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğ'lerin mer'i Genelgelerinin yürürlüğünün 30 Eylül 2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatıldığının bildirildiği hatırlatılmaktadır.

Bu defa ise Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 21.09.2020 tarihli yazıya atıfta bulunularak muhtelif sebeplerden dolayı ilgili mevzuatta gerekli değişiklik yapılmak kaydı ile mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğ'lerin mer'i Genelgelerinin yürürlüğünün 31/12/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmış olduğu ve söz konusu Genelgelerin Ticaret Bakanlığı'nın İnternet sitesinde yayımlandığı belirtilmektedir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.

Ankara Ticaret Odası