Görüşlerinizi
Paylaşın
İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ (İYS) HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) tarafımıza ulaşan yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında TOBB'u ticari elektronik ileti izinlerinin ve şikâyet süreçlerinin yönetilebildiği ulusal bir platform kurmakla görevlendirdiği bildirilmektedir.

Yazıda, TOBB'un söz konusu görevi yerine getirmek üzere İleti Yönetim Sistemi A.Ş.'yi (İYS) kurduğu belirtilerek, İYS'nin işletmeler, kamu ve vatandaş arasında merkezi rol üstlenecek ulusal bir veri tabanı sistemi olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, 15 Temmuz 2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik'in 2 nci maddesinin c bendi ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının kendilerine ait ticari işletmelerin faaliyetleriyle ilgili olarak üyelerine gönderdiği iletilerin yönetmelikten muaf olduğuna hükmedildiği belirtilmiştir.

 

Bu çerçevede, oda ve borsalar ile iştiraklerinin elektronik iletilerinin kapsam dışı bırakıldığı, diğer taraftan ticari elektronik ileti gönderimi yapan oda ve borsa üyelerinin ise mevzuat gereği İYS'ye kaydolması ve birtakım yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiği bildirilmektedir.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Bilgilerinize önemle duyurulur.

 

Saygılarımızla

Ankara Ticaret Odası