Görüşlerinizi
Paylaşın
AMBALAJ ATIKLARI HAKKINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Sayın Üyemiz,

Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden Odamıza ulaşan yazıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün yazısına atıfta bulunularak Bakanlık yazıları ile 21.12.2017 tarih ve 30283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereği, İlimizde faaliyet gösteren tüm ambalaj üreticilerinin (plastik poşetler dâhil) ambalajların Yönetmeliğe uygun olarak üretildiğine ilişkin bildirimlerinin ve Yönetmeliğin piyasaya süren tanımında yer alan işletmelerin faaliyete başladığı yıldan itibaren, miktara bakılmaksızın, piyasaya sürdüğü, ithal ettiği, ihraç ettiği ürünlerin ambalajları için bildirimlerin, her yıl Mart ayı sonuna kadar ambalaj bilgi sistemi üzerinden yapılması gerektiği belirtilmektedir.


Bununla birlikte, Bakanlığın atık ambalaj sisteminde yer alan piyasaya süren işletmelerden belgelendirme yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiği bildirilmektedir. Bu kapsamda; üyelerimizin Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, ambalaj üreticisi ve piyasaya süren tanımında yer alan ve bildirimlerini yerine getirmeyen işletmeler ile belgeleme yükümlülüğü bulunan piyasaya süren işletmelerin, sistem üzerinden eksikliklerinin ivedilikle tamamlanması ve tamamlanmaması durumunda yapılacak denetimlerde aksi bir durumun tespit edilmesi halinde yaptırımının uygulanacağının bilinmesi gerektiği bilgilerinize önemle duyurulur.

 

Saygılarımızla

Ankara Ticaret Odası