Görüşlerinizi
Paylaşın
FORM-A BELGELERİNİN MEDOS ÜZERİNDEN DÜZENLENMESİ HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) gelen yazıda, Ticaret Bakanlığı'nın 26.10.2020 tarih ve 58453923 sayılı yazısına atıfta bulunularak, Avrasya Ekonomik Birliği'ne (AEB) üye ülkelere yönelik düzenlenen Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) Belgesi'nin, 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren sadece Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi (MEDOS) üzerinden elektronik olarak düzenlenmesi ve onaylanması uygulamasına geçilmesine karar verildiği belirtilmiş olup, söz konusu belge üzerinde ıslak imza ve ıslak mühür bulunmasına bahse konu tarih itibariyle gerek olmadığı açıklanmıştır.

Bu itibarla, 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren AEB ülkelerine ihracatta düzenlenen FORM-A belgesinin sadece MEDOS üzerinden elektronik olarak düzenlenmesi/onaylanması söz konusudur.

Bilgilerinize önemle duyurulur.


Saygılarımızla

Ankara Ticaret Odası