Görüşlerinizi
Paylaşın
UKRAYNA'DA ÖZET GİRİŞ BEYAN UYGULAMASI HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyemiz


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza ulaşan bir yazıda, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği'nden (IRU) alınan 03.11.2020 tarihli yazıya atıfta bulunularak; Ukrayna Gümrük Kanunu'nda yapılan değişikliğe istinaden 07.11.2020 tarihinden itibaren Ukrayna'ya yapılan taşımalarda Özet Giriş Beyanı (SED) sunmanın zorunlu hale geldiği bildirilmektedir.


Bahsi geçen uygulamanın detayları aşağıda belirtilmiştir.


-Uygulama Ukrayna'ya yapılan tüm taşımalarda (transit geçişler dâhil) zorunlu olacaktır,

-SED beyannamesi taşıyıcı tarafından veya gümrük komisyoncuları aracılığı ile doğrudan ilgili gümrük idaresine verilecektir,

-Elektronik imza ile imzalanmış elektronik mesaj biçiminde verilecektir,

-Ukrayna sınırlarına giriş yapılacak ilk gümrük idaresine verilecektir,

-Ukrayna giriş gümrüğüne varmadan en az 1 saat önce beyan edilecektir.


Uygulamanın detaylarına http://search.ligazakon.ua/1_doc2.nsf/link1/RE35302.html internet adresinden ulaşılabilmektedir.


Ayrıca, Ukrayna Kefil Kuruluşu ASMAP UA' nın Ukrayna Ulusal Gümrük Servisi ile koordineli olarak çalışmakta olduğu ve TIR EPD Sisteminde taşıyıcılar tarafından sunulan verilerin, SED beyannamesi için de yeterli olacağı belirtilmektedir. IRU ile ASMAP UA'nın TIR EPD Sistemindeki verilerin SED Sistemine entegre olabilmesi için işbirliği içerisinde olduğu bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize önemle duyurulur.


Saygılarımızla

Ankara Ticaret Odası