Görüşlerinizi
Paylaşın
YÜK TAŞIMACILIĞI ALANINDA PANDEMİ VE KRİZLERDE UYGULANACAK ACİL DURUM PLANI OLUŞTURULMASINA DAİR AB KONSEYİ KARARI HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyemiz,


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza gelen bir yazıda Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın 30.10.2020 tarihli yazısına atıfta bulunularak, Avrupa Birliği (AB) Çevre Konseyinin 23 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, AB Komisyonuna yük taşımacılığı alanında salgın ve diğer büyük krizlerle karşılaşılması durumunda uygulamaya konulabilecek,  AB seviyesinde eşgüdüm önlemleri ile net rehber ilkeler içerecek bir "Acil Durum Eylem Planı" hazırlanmasına yönelik görevlendirmede bulunulmuştur.

 

Bahsi geçen Acil Durum Eylem Planı'nın gerek görülmesi halinde, yolcu taşımacılığı dâhil genel olarak tüm ulaştırma sektörünü kapsayabileceği kaydedilen açıklamada, bu tür kriz durumlarında ulaştırma sektörünün hızlıca desteklenebilmesi için geçici devlet yardımları konusunda bir çerçeve oluşturulmasına yönelik olarak yine Komisyona ayrı bir görevlendirmede bulunulduğu belirtilmektedir. Yük taşımacılığı alanında hazırlanacak Acil Durum Planı'nın dört unsuru içermesi gerektiği kaydedilmektedir:

 

-Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı (TEN-T) ve diğer önemli sınır-ötesi bağlantılar üzerinden yük taşımacılığının ve ağın işlemesini destekleyen bağlantılı hizmetlerin devamının sağlanması,

-Ulaştırma sektörü çalışanlarının sağlığı ve emniyetinin temin edilerek serbest dolaşımlarının garanti altına alınması,

-Sektör direncinin artırılması amacıyla rehber ilkeler ve en iyi uygulamalardan oluşan bir araç kutusu hazırlanması,

-Pandemi ve diğer kriz durumlarında uygulanacak muafiyetlere ilişkin tutarlı bir düzenleyici çerçeve oluşturulması.

 

Ayrıca, taşımacılık sektörünün dijitalleşmeye teşvik edilmesi ve AB'nin 2050 yılına kadar olan iklim nötrlüğüne olan bağlılığının altı çizilmekte olup aynı zamanda bahsi geçen Konseyin, AB Komisyonuna; AB üye devletlerinde salgınlarda ve olası diğer büyük krizlerde taşımacılık sektörünü hızlı bir şekilde desteklemek amacıyla geçici devlet yardımı geliştirilmesi yönünde öneri sunduğu belirtilmektedir.

 

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla

Ankara Ticaret Odası