Görüşlerinizi
Paylaşın
SCADA SİSTEMİNE BAĞLANTI YÜKÜMLÜLÜĞÜ HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan yazıda, Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Birlik'e iletilen 04.11.2020 tarihli ve E-87424279-152.01.02-390430 sayılı yazıya atıfta bulunularak; şebekelerine bağlı üretim tesisi olan Elektrik Dağıtım Şirketleri ve Dağıtım Lisansı Sahibi Organize Sanayi Bölgeleri tarafından, yürürlükteki Elektrik Şebeke Yönetmeliği'nin "Yeri İletişim Sistemi" başlıklı 29'uncu maddesi ile "SCADA Kontrol Merkezleri" başlıklı Geçici 3'üncü maddesi kapsamında Teşekküllerinin SCADA sistemine bağlantısının 31.01.2021 tarihine kadar gerçekleştirilmesi halinde kesilen cezaların iptal edileceği ifade edilmektedir.

İlgili yazıya ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Önemle bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası