Görüşlerinizi
Paylaşın
ABAD KARARI HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) gelen yazıda; Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Sektörel Politikalar Daire Başkanlığı'ndan alınan 16.11.2020 tarihli yazıya atıfta bulunularak; AB nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliğimizden, Avrupa Birliği Adalet Divanının (ABAD) 28.10.2020 tarihli ve C-312/19 sayılı "BY and CZ v Bundesrepublic Deutschland" kararında, Polonya merkezli BY ve CZ isimli iki taşımacılık şirketinin, ağır vasıta taşıyıcılarının Almanya'da kullandıkları otoyollar için ödedikleri yüksek maliyetlerin AB hukukuna uygunluğuna ilişkin Alman yetkili mahkemesine açtıkları davanın, söz konusu Alman mahkemesi tarafından bekletici mesele olarak ABAD'a sorulmasıyla ortaya çıktığından bahsedilmektedir.

Bu kapsamda, Divan kararında 1999/62/AT sayılı Direktif uyarınca ağır vasıtalardan istenecek ücretin otoyol ağının inşası, işletmesi, bakımı ve geliştirilmesini kapsayan giderler karşılığı olması gerektiği vurgulanmakta olup, Almanya'nın ülkesindeki otoyolları kullanan ağır vasıtalara uyguladığı ücret tarifesine Alman trafik polisi giderlerini eklemesinin Direktife aykırılık teşkil edeceğinin hükmedildiği belirtilmektedir.

Nakliyecilerimiz için önemli bir emsal teşkil edeceği anlaşılan davanın henüz sonuçlanmadığı ancak ABAD kararına göre nakliyecilerimizin de Almanya'da kullandıkları otoyollar için ödedikleri ücretlerden "trafik polisi" için olduğu belirtilen bölümün mevzuatına aykırı olduğunun kesinleştiği bildirilmektedir.

Anılan kararın, Almanya'da ödenmiş olması muhtemel meblağın geçmişe dönük olarak nakliyecilerimize geri ödenmesine yönelik benzer davalar açılmasına olanak sağlayabileceği hususunun değerlendirilebileceği düşünülmekte olup, kararın tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Önemle bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası