Görüşlerinizi
Paylaşın
ETUYS YETKİLENDİRME KEP İLE EVRAK GÖNDERİMİ HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) gelen yazıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından TOBB'a iletilen "Yetkilendirme için yapılacak başvurulara dair tüm evrakların KEP ile gönderileceği" yönündeki yazıya atfen, aşağıdaki hususlar belirtilmiştir:

16.10.2020 tarihli ve 31276 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile bundan sonra Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yetkilendirme için yapılacak başvurulara dair tüm evraklar KEP üzerinden gönderilecektir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.


Saygılarımızla

Ankara Ticaret Odası