Görüşlerinizi
Paylaşın
AKTAR ULUSAL MESLEK STANDARDI TASLAĞI GÖRÜŞ TALEBİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

 

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında 27.07.2020 tarihinde Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.

 

Bu protokole istinaden MYK Kılavuzu çerçevesinde, ilgili sektör temsilcileri ile hazırlanan "Aktar Seviye 5 Ulusal Meslek Standardı Taslağı"nın ilgili tarafların (ilgili kamu kurum ve kuruluşları, işçi, işveren, meslek örgütleri ve eğitim kuruluşları, ilgili olan yetkili işçi sendikası, sınav ve belgelendirme kuruluşları) görüşüne sunulması ve görüşlerinin değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

"Aktar Seviye 5 Taslak Ulusal Meslek Standardı"na ilişkin değerlendirmeye göre görüş ve önerilerinizin, "Görüş ve Değerlendirme Formu"na kaydedilerek 24.12.2020 tarihine kadar mesyet@atoidea.com adresine e-posta yoluyla iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla.

Ankara Ticaret Odası

 

ATO Taslak Ulusal Meslek Standardı Görüş Talebi Yazısı

MYK Taslak Meslek Standartlarının Görüşe Gönderilmesi Yazısı

Aktar Ulusal Meslek Standardı Taslağı 2020

Görüş ve Değerlendirme Formu