Görüşlerinizi
Paylaşın
03.12.2020 TARİHLİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI HAKKINDA

Sayın Üyemiz, 


İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 03.12.2020 tarih ve 2020/86 sayılı Kararı ile İlimizde faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için daha önce 07:00- 16:00 olarak düzenlenen mesai saatleri 08:00-18:00 olarak yeniden düzenlenmiştir.


03.12.2020 tarih ve 2020/86 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı'nın ilgili maddesi aşağıdaki gibidir:


Konuyla ilgili, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yoğun talepleri üzerine ve ilimizde salgınla mücadelede gelinen aşamada bu husus tekrar değerlendirilmiş olup, İlimizde faaliyet gösteren Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için;

 

- Mesai saatlerinin 08:00-18:00 olarak düzenlenmesine, işletmelerce; ihtiyaç duyulması halinde, ( sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kararlar ve bu kararlardaki istisna hükümlerine uyulmak şartıyla ) yapacakları fazla mesai ve /veya vardiya saatlerinin de buna göre teselsül ettirilmelerine,

 

- Bu düzenlemeden, faaliyet konusu üretim veya imalat olmayan işletmeler ile serbest meslek mensuplarının (banka, mali müşavirgibi yardımcı sektörlerin) muaf tutulmalarına, karar verilmiştir. Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla.

Ankara Ticaret Odası