Görüşlerinizi
Paylaşın
VERHNİY LARS SINIR KAPISINDA YOĞUNLUK-TAŞIYICI İHLALLERİ HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) gelen yazıda, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden alınan 04.12.2020 tarihli yazıya atıfta bulunularak;

Moskova Büyükelçiliği Gümrük Müşavirliği'nden alınan yazıda, ihracat ve transit taşımaları için yoğun olarak kullanılan, Gürcistan-Rusya Federasyonu kara sınır kapısı olan Verhniy Lars Sınır Kapısı'nda zaman zaman TIR kuyruklarının arttığı ve beklemelerin 6 günü bulabildiği yönündeki şikayetlerin, Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi'ne iletilmesi üzerine anılan sınır kapısının bölgenin en yoğun kapılarından biri olduğu ve yeniden inşa edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği, taşıyıcılarımızın ihlallerinin de gümrük işlemlerinde gecikmeye sebebiyet verdiği bilgisinin iletildiği belirtilerek gecikmelerin önlenmesi amacıyla bazı açıklamaların yapıldığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu açıklamalarda yapılan ihlaller özet halinde aşağıda yer almaktadır:

Beyanın kâğıt ortamında verilmesi durumunda;

 1. Belgelerde alıcı, gönderici ve taşıyıcılara ilişkin bilgilerin eksik girilmesi,
 2. Belgelerde, çok sayıda (on veya daha fazla) kalem eşya ithal edilirken, brüt ağırlık, net ağırlık veya her kalem eşyanın maliyeti gibi bilgilerin yer almaması,
 3. Endüstriyel ekipman gibi demonte çok sayıda büyük aracın ithalinde, faturaya eşlik eden her bir sevkiyatın toplam maliyeti içermesi, her parti için maliyet dökümü olmaması,
 4. Belgelerde Avrasya Ekonomik Birliği Gümrük Kodu'na göre AS kodunun yer almaması,
 5. Tek sevkiyatta farklı para birimi kodlarına yer verilmesi,
 6. Genellikle fatura ve çeki listelerinin orijinal yerine kopya olarak beyan edilmesi,
 7. Beyanname doldurulurken ihlaller yapılması, örneğin 5 no.lu haneye ekli evrakların bilgisinin girilmemesi, 13 no'lu haneye gümrük işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 8. Karantinaya tabi eşya ithalinde izin veya sertifikaların sağlanamaması,
 9. Rusça çeviri eksikliği veya belgelerin yanlış çevirisinin yapılması.

 

Beyanın elektronik ortamda verilmesi durumunda;

 1. Taşıyıcı tarafından sağlanan ön bildirimde veya transit beyannamesinin elektronik kopyasında gönderici, alıcı, taşıyıcı yasal adreslerinin tam olarak sağlanmaması,
 2. Elektronik ortamda verilen bilgilerle kâğıt ortamındaki bilgilerin uyuşmaması,

 

Eşyanın transit rejimine tabi tutulması durumunda;

 1. Teminat belgelerinde, sevkiyat belgelerinde belirtilen bilgilerin varış gümrük idaresindeki bilgilerle uyuşmaması,
 2. TIR Karnesi kapsamı taşınan eşyanın toplam kıymetinin her bir TIR Karnesi için belirlenen azami teminat tutarını aşması, bu gerekçeyle gümrük makamları tarafından ek teminat talep edilmesi.

 

Rusya Federasyonu'na taşıma yapan üyelerimize önemle duyurulur.


Saygılarımızla

Ankara Ticaret Odası