Görüşlerinizi
Paylaşın
KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE GERÇEK KİŞİ TACİRLERE VERİLECEK DESTEKLER HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, koronavirüs salgınının  ülkemiz ticari hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik çeşitli tedbirler alınmaktadır.


Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destek paketi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Aralık 2020 tarihli Kabine toplantısının ardından açıklanmıştır.


Bu çerçevede 3323 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, 23 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


Karar gereğince, salgından etkilenen kesime aylık 1.000 Türk Lirası olmak üzere toplamda 3.000 Türk Lirası doğrudan gelir desteği ile üç ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 Türk Lirası, diğer illerde aylık 500 Türk Lirası kira desteği verilecektir. 


Bununla birlikte, 24 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ ile söz konusu hibe desteklerinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığımızca belirlenmiştir.


Buna göre, ticari kazançları basit usulde vergilendirilenler ile vergiden muaf esnafın yanında esas faaliyetleri dolayısıyla hibe desteğinden yararlanabilecek olan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerimizin ekonomik faaliyet tanımları liste halinde sunulmuştur.


Diğer taraftan, e-devlet üzerinden yapılabilecek destek başvurularına, Ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlanması öngörülmektedir.


22.12.2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında Desteklenecek Ekonomik Faaliyetler İçin Tıklayınız.

Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ İçin Tıklayınız


Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Ankara Ticaret Odası