Görüşlerinizi
Paylaşın
ANKARA VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE DUYURUSU

Sayın Üyemiz,

Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek 3'üncü maddesi ve 14.07.2009 tarih ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak düzenlenen Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında, İlimiz, Kahramankazan İlçesi, Soğulcak Mahallesinde bulunan, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki, 40.387,49 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde 49 (kırk dokuz) yıl süreli kulllanma izni verilmesine ilişkin ilan metni yazısına ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.

Ankara Ticaret Odası