Görüşlerinizi
Paylaşın
KAMU BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 1 ŞUBAT 2021

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza ulaşan yazıda, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın yazısı ekte gönderilerek, üyelerimizin bilgilendirilmesi istenmiştir.

Yazıda, "17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları yapılandırma kapsamına alınmış ve sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına ödeme kolaylığı sağlanmıştır.

7256 sayılı Kanundan faydalanabilmek için 31.12.2020 olarak belirlenen başvuru süresi 30.12.2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3343 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 01.02.2021 tarihine ertelenmiştir.

Yapılandırmadan faydalanan sigortalı ve işverenlerimizin borçlarına; süresinde ödenmeyen alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine oranı daha düşük olan Yİ-ÜFE uygulanacak, borçların taksitlendirilmesinde herhangi bir teminat istenmeyecek, yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak, yapılandırılan borçların ilk taksitinin ödenmesi kaydıyla Kurumca sağlanan genel sağlık sigortası hizmetinden yararlanma imkânı sağlanacaktır." denilmektedir.

7256 Sayılı Kanundan yararlanabilmek için son tarih 1 Şubat 2021'dir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.

Ankara Ticaret Odası