100 Konut   
 Bağış 
Görüşlerinizi
Paylaşın
HABUR GÜMRÜK SAHASI GENİŞ ARAÇ PERONU ÖLÇÜLERİ HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyemiz,


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan yazıda; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden alınan 29.01.2021 tarihli yazıya atıfta bulunularak, Habur Gümrük Kapısının Tek Durakta Kontrol Sistemine uygun olarak yeniden yapılandırılması ile TIR, tanker ve küçük araç geçişlerinin birbirinden ayrılarak gümrük işlemlerinin hızlandırılması ve kaçakçılıkla daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla gümrük sahasının yeniden yapılandırılması için saha içi kapsamlı revizyon çalışmaları yürütüldüğü bildirilmekte ve bu kapsamda, Habur Gümrük Kapısında daha önce geniş araç peronu bulunmuyorken bahse konu çalışma ile Gümrük Kapısının giriş ve çıkış yönünde net 6,70 m genişliğe ve 6,75 m yüksekliğe sahip geniş araç peronları inşa edildiği belirtilmiştir.

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce standart ölçüler dışındaki araç ve yükler için özel yük taşıma izinleri verilebildiği de göz önünde bulundurularak, söz konusu ölçülerin üzerinde bulunan araç ve yüklerin Habur Gümrük Müdürlüğü sahasına giriş ve çıkışlarında herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi ve yükümlülerin mağduriyet yaşamaması açısından geniş araç peronların genişliği ve yüksekliğine ilişkin kullanım bilgisinin ulaşımdan önce Habur Gümrük Müdürlüğü ile paylaşılması gerekliliği bildirilmektedir.

 

Bilgilerinize önemle duyurulur.

 

Saygılarımla

Ankara Ticaret Odası