Görüşlerinizi
Paylaşın
DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

Sayın Üyemiz,

Üyelerimizin ihracat potansiyelini arttırmak ve uluslararası ticarette rekabetçiliklerini güçlendirmek adına, T.C. Ticaret Bakanlığı TOBB, TİM ve OSBÜK koordinasyonunda, Ankara Ticaret Odası ev sahipliğinde 23-24 Şubat 2021 tarihlerinde 14.00 ? 17.00 saatleri arasında online olarak "Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri" gerçekleştirilecektir.

 

Daha önce 2020 yılı Ekim ayında düzenlenen ve yoğun talep üzerine içeriği geliştirilerek gerçekleştirilecek olan iki günlük seminer programında; dış ticaret ile ilgili mevcut uygulamalar ve devlet yardımları, yurtdışındaki fuar katılımlarına verilen teşvikler, Kolay İhracat Platformu hakkında bilgiler, mevcut yasal düzenlemeler, Eximbank ihracat kredileri ve sigorta garanti programları, e-ticaret uygulamaları, pazara girişte karşılaşılan engeller ve bunlara önerilen çözüm yöntemleri hakkında bizzat uzmanlar tarafından detaylı ve güncel bilgiler verilecek ve akabinde katılımcıların soruları cevaplanacaktır.

 

Seminerlere katılımınız hem Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan Devlet Yardımları, Ticaret Bakanlığının güncel online hizmetleri ve günümüz dış ticaretinin en önemli konularında deneyimli uzmanların sunumlarını izleme, bu konularda bilgilerinizi geliştirme ve uygulamada karşılaşılan sorunlara yanıt alma olanağı bulacak olmanız hem de mevcut ihracatınızın geliştirilmesi, yurt dışı pazarlardaki rekabet gücünüzün artırılması ve yeni pazarlara açılımınız açısından önem arz etmektedir.

 

Seminer programını tamamlayan katılımcılar katılım sertifikası almaya hak kazanacaklardır.

 

Ücretsiz olarak Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek online seminerlere katılım için kayıt yaptırmak zorunlu olup, her iki güne ait seminer programlarına ilişkin bağlantılar aşağıda paylaşılmıştır. Açılan sayfalar içerisinde her iki güne ait ayrı ayrı kayıt yaptırılması gereken katılım bağlantıları yer almaktadır.


23 Şubat Programını görüntülemek ve kayıt için tıklayınız.

24 Şubat Programını görüntülemek ve kayıt için tıklayınız.


Önemle bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Ankara Ticaret Odası