Görüşlerinizi
Paylaşın
BREXİT-ORTAK TRANSİT REJİMİ VE TEMİNAT UYGULAMALARI

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) gelen yazıda;  Ticaret Bakanlığı'nın 24.02.2021 tarihli yazısına atıfta bulunularak,  Birleşik Krallık'ın 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla Ortak Transit Sözleşmesine ayrı bir Akit Taraf olacağı için söz konusu ülkeye/ülkeden yapılacak taşımalarda AB-Birleşik Krallık sınırında NCTS' de ayrıca bir sınır geçiş işlemi yapılması gerekeceğinden, 01.01.2021 tarihi itibarıyla ülkemizden başlayan ve varış ülkesi Birleşik Krallık olan ortak transit beyannamelerinde anılan ülkeye ilk giriş idaresinin transit idaresi olarak beyan edilmesi hususunda gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik bildirim  yapılmıştır.

Ancak, Ticaret Bakanlığı'na ulaşan bilgilerden, Birleşik Krallık varışlı bazı transit beyannamelerinde transit gümrük idaresinin seçilmediği ve bu nedenle IE050 [(ATR_SND) Beklenen Transit Kaydı] mesajının gönderilmediği anlaşılmıştır.

Buna göre, Ortak Transit Sistemi kapsamındaki işlemlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini teminen, varış ülkesi Birleşik Krallık olan transit beyannamelerinde transit gümrük idaresinin beyan edilmesine titizlikle riayet edilmesi gerekmektedir.

Önemle bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası