Görüşlerinizi
Paylaşın
İSTİHDAM TEŞVİKLERİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamız ulaşan 24.02.2021 tarihli yazıda 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4447 Sayılı Kanun'a eklenen maddeler ile yeni istihdam teşviklerinin getirildiği ve mevcut maddelere yapılan düzenlemeler ile bir kısım istihdam teşviklerinin ise süresinin uzatıldığı belirtilmiştir.

Buna göre ülkemizde hali hazırda uygulaması devam eden;

  • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda 7,
  • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda 8,
  • 4857 sayılı İş Kanununda 1,
  • 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkındaki Kanununda 1,
  • 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimleri Teşvik Kanununda 1,
  • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda 1,
  • 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununda 1,
  • 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanununda 1,

olmak üzere toplamda 21 prim teşvik, destek ve indirim uygulaması bulunduğu ifade edilmiş, söz konusu teşvik, destek ve indirim uygulamalarının yasal dayanaklarına, açıklamalarına, başlangıç ve bitiş tarihlerine, yararlanma şartlarına ve teşvik tutarlarına, SGK tarafından hazırlanan sunumdan ulaşılabileceği belirtilmiştir.

Konuyla ilgili SGK tarafından hazırlanan sunuma ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası