Görüşlerinizi
Paylaşın
ÜCRETLENDİRME UYGULAMASINA TABİ PLASTİK POŞETLERDE YER ALACAK ÇEVRECİ SLOGANLAR VE SIFIR ATIK LOGOSU HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza ulaşan 04.03.2021 tarihli yazıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yazısına atıfta bulunularak 22.12.2020 tarih ve 274510 sayılı Bakan Oluru ile Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar'da güncelleme yapıldığı hatırlatılmaktadır.

Bahse konu Usul ve Esaslar'ın 5. maddesi 10. fıkrasında yer alan; "Ücrete tabi plastik poşetlerin bir yüzeyinde sadece Bakanlıkça belirlenen çevreci slogan ve Sıfır Atık logosu bulunur, diğer yüzeylerde ise satış noktalarının marka ve logoları bulunabilir. Çevreci slogan ve Bakanlık Sıfır Atık Logosu Bakanlık web sayfasından temin edilen haliyle veya poşet rengine bağlı olarak görünür olması şartıyla tek renk olarak kullanılır." hükmü gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen çevreci sloganlar ve Sıfır Atık logosunun https://cygm.csb.gov.tr/ adresinde yer aldığı belirtilmektedir.

Plastik Poşetlerde "Sıfır Atık Logosu" ve "Çevreci Slogan" Kullanım Kriterleri'ne ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.

Ankara Ticaret Odası