Görüşlerinizi
Paylaşın
GÜRCİSTAN'DA SÜRE KISITLAMASI UYGULAMASININ KALKMASI HK. DUYURU

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) gelen duyuruda; Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden alınan 01.04.2021 tarihli yazıya atıfta bulunularak, COVID-19 tedbirleri kapsamında 2020 yılında uygulamaya giren, Gürcistan'dan transit geçen veya ithal/ihraç yükü taşıyan yabancı plakalı yük taşıtlarının tâbi olduğu transitte 36/48 saat ve ithal/ihraç taşımalarda 96 saat ve 7 gün olarak uygulanan ülkeyi terk etmek üzere tanınan süre kısıtlamalarının 25.03.2021 tarihli ve 453 sayılı Kararın Gürcistan Resmi Gazetesi'nde aynı tarihte yayımlanmasıyla yürürlükten kaldırıldığı; bununla birlikte şoförlerimizin izin verilen sahalar dışında durmaması gibi süre şartı dışında kalan yürürlükteki diğer pandemiyle mücadele kurallarına riayet etmeleri gerektiği ve belirtilen düzenlemeyle süre kısıtlamasına ilişkin pandemi öncesi rejimde geçerli olan kurallara dönüldüğü ifade edilmektedir.

Önemle bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Ankara Ticaret Odası