Görüşlerinizi
Paylaşın
MACARİSTAN VE SLOVENYA GEÇİŞ BELGELERİ HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyemiz,

Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi ve ilgili Bakanlık bildirimleri gereğince, bazı ülkelere ait geçiş belgeleri dönemler halinde genel kullanıma açılmaktadır.

Bu kapsamda, 15.05.2021 tarihi itibariyle genel kullanıma açılan geçiş belgesi bilgileri aşağıda yer almaktadır:
Not: Firmalarımızca, geçiş belgelerine dair bilgilere Geçiş Belgesi Otomasyon Sistemi (GEBOS2) üzerinden erişim sağlanabilmektedir. Söz konusu sisteme kayıt için geboskayit@tobb.org.tr adresine başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.


Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası