Görüşlerinizi
Paylaşın
MADEN DİREĞİ İHRACATI HAKKINDA DUYURU

Sayın Üyemiz,


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza ulaşan yazıda, Orman Genel Müdürlüğü'nün 29.04.2021 tarihli yazısı ilgi tutularak 4403 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında yer alan eşya ihracatının 2018 yılında kayda bağlanmış olduğu,  günümüze kadar geçen süreçte maden direkler ve diğer yuvarlak ürünlerin ihracatı ile ilgili genel bir izin verildiği belirtilmiştir.

Bununla birlikte yazıda, pandemiden dolayı yurtdışında yeterli üretim yapılamaması nedeniyle, ülkemize olan taleplerin arttığı, iç piyasanın talebinin karşılamasında sıkıntılar yaşandığı vurgulanarak, ürün fiyatlarında %80'lere ulaşan yükselmelerin otaya çıktığı bilgisi paylaşılmıştır.

Yazıda devamla, ülkemizde üretim yapan tesislerin hammadde ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla maden direk, sanayi odunu, kağıtlık odun ve emprenye edilmemiş tel direk ihracatının 30.04.2021 tarihinden sonra yapılmaması için ilgili birimlere yazı yazılmış olduğu belirtilmekle birlikte, gelen taleplerin tekrar değerlendirilmesi neticesinde söz konusu uygulama ile ilgili 30.06.2021 tarihine kadar süre uzatımına gidildiği ifade edilmiştir.


Bilgilerinize önemle duyurulur.


Saygılarımızla.

Ankara Ticaret Odası