Görüşlerinizi
Paylaşın
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ STAJ PROGRAMI HAKKINDA

Sayın Üyemiz,


Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan Odamıza ulaşan yazıda ülkemizin, yükseköğretim düzeyinde uluslararası öğrencilere yönelik kamu kaynaklı burs programı olan Türkiye Bursları'nın, 2012 yılından beri bu ad altında yürütülmekle birlikte sistematik olarak 1992 yılından itibaren devlet bursu olarak verildiği belirtilmekte ve son 10 yıllık süreçte ülkemizin uluslararası öğrenciler açısından bir cazibe merkezi haline geldiği, devlet ve vakıf üniversitelerinde eğitim gören uluslararası öğrenci sayısının ise 200 bine yaklaştığı ifade edilmektedir.

Ülkemizde eğitimlerine devam eden uluslararası öğrencilerin önemli bir kısmı kendi imkânlarıyla okurken, yaklaşık 15 bininin Türkiye Bursları kapsamında eğitimlerini sürdürdüğünün belirtildiği yazıda, Başkanlığın sorumluluğunda yürütülen ve öğrencilerin tüm masraflarının karşılandığı Türkiye Bursları Programı'nın, yurtdışında rekabetçi özelliği ile bilinmekte olduğu ve başvurular arasındaki en seçkin adayların burs programına dâhil edildiği dile getirilmektedir.

Yazıda devamlar, zorlu ve titiz bir seçim sürecinin olduğu ve her yıl yaklaşık 4 bin kontenjanın verildiği programa, 2021 yılında 178 ülkeden 165.500 adayın başvurduğu ve ülkelerinin en iyileri arasında olan Türkiye Burslusu öğrencilerin, ülkemizde bulundukları ilk yıl Türkçe'yi iyi düzeyde öğrendiği ve anadilleri dışında çok dilli ve çok kültürlü bir şekilde mezun oldukları ifade edilmektedir.

Hem ülkelerini hem de Türkiye'yi iyi bilen mezunların bulundukları pozisyon itibarıyla, ülkeler arasındaki siyasi, sosyal, kültürel, ticari, akademik vb. ilişkilere çok boyutlu olarak katkı sağladığı belirtilen yazıda, ayrıca, akademiden medyaya, sağlık alanından ticarete kadar yetişmiş ve bulundukları pozisyon itibarıyla ekonomik anlamda ülkemiz ekosisteminin bir parçası olabilecek ve bilhassa yurtdışı ile ticari ilişkileri bulunan firmalar, KOBİ'ler, holdingler, yatırımcılar ve girişimcilere destek sunabilecek birçok Türkiye mezunu bulunduğu belirtilmektedir.

Ülkemizde öğrenimlerini görmüş, Türkçe bilen ve aynı zamanda 178 farklı ülkeyi tanıyan uluslararası öğrencilerin ülkemizde öğrenim görmekteyken onlara 1-2 aylık staj imkânı sağlamanın hem ülkemiz ekonomisine hem de diplomatik ilişkilere çok büyük fayda sağlayacağı kanaatindeyiz, denilen yazıda ayrıca, uluslararası öğrencilerin staj yapabilmesi ve firmalarda iş sağlığı ve güvenliği açısından güvende olmasını teminen staja ilişkin prim ödenmesinin sadece üniversitelerin sorumluluğunda bulunduğu bildirilmektedir. Bu nedenle, öncelikle İstanbul, Ankara ve Konya'da başlatılacak olan program için adı geçen şehirlerde bulunan üniversiteler ile de görüşülerek staja ilişkin prim ödemesi sorununun çözüme kavuşturulduğu belirtilmektedir.

Bu doğrultuda, Başkanlık tarafından yürütülecek olan Uluslararası Öğrenci Staj Programı kapsamında, Başkanlığınız/Derneğiniz bünyesinde İstanbul, Ankara ve Konya'da faaliyet gösteren firmalar içinden staj yeri temin etmek isteyenlerin Ek'te bulunan formu doldurarak staj@turkiyeburslari.gov.tr adresine göndermesi beklenmektedir.


Ek: Uluslararası Öğrenci Staj Programı Firma Bilgi Formu'na ulaşmak için tıklayınız.


Detaylı bilgi için tıklayınız.


Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.

Ankara Ticaret Odası