Görüşlerinizi
Paylaşın
HIRVATİSTAN SINIR KAPILARINA İLİŞKİN DÜZENLEME HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza ulaşan yazıda, Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; Hırvatistan Cumhuriyeti üzerinden Transit Trafiğinin Gerçekleşmesi Gereken Halka Açık Yolların Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 20.05.2021 tarihinde yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda bahsi geçen Yönetmelik, toplam ağırlığı 7,5 tonu aşan ve/veya 14 metreden uzun römorklu araçların veya kargolu ya da kargosuz araç gruplarının transit trafiğinin gerçekleşebileceği umumi yolları belirlemekte olup, Yönetmelik çerçevesinde belirtilen özellikteki taşıtların transit ticaretinin gerçekleşebileceği kamuya açık yolların listesi ve yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle geçersiz olacak 2008 tarihli Yönetmelik kapsamında transit ticaretin gerçekleştirilebileceği yolların listesi karşılaştırma yapılabilmesi için Ek'te iletilmektedir.

Ayrıca, yeni yönetmelik kapsamında Sırbistan-Hırvatistan arası geçiş noktalarından Ilok Sınır Kapısının transit geçişe kapatılacağı bildirilmektedir.

EK: Hırvatistan Sınır Kapılarına İlişkin Düzenleme ve Karşılaştırmalı Açık Yollar

Bilgilerinize önemle duyurulur.


Saygılarımızla.

Ankara Ticaret Odası