Görüşlerinizi
Paylaşın
KATAR TİCARET ODASI'NIN (QCCI/097) KEFİL VE GARANTÖR KURULUŞ OLARAK TIR FAALİYETLERİNE BAŞLAMASI HAKKINDA

Sayın Üyemiz,


Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği'nden (IRU) alınan 02.06.2021 tarihli yazıda, Katar Ticaret Odası (QCCI/097)'nin 06 Haziran 2021'den itibaren Katar'ın yetkili makamları tarafından TIR Sözleşmesinin 6. Madde ve Ek:9'a uygun olarak kendi topraklarında hem Kefil Kuruluş hem de Garantör Kuruluş olarak faaliyetlerine başlayacağının kabul edildiği bildirilmiştir.

Bununla birlikte, Katar Ticaret Odası'nın (QCCI/097) artık IRU'nun üyesi olduğu belirtilmiş olup, Uluslararası Sigortacılar, hem Katar Ticaret Odası (QCCI/097) tarafından düzenlenen TIR Karnelerini hem de IRU'ya bağlı diğer TIR karnesi düzenleyen kuruluşlar tarafından Katar topraklarında kullanılan TIR karneleri için teminat sağlayacağını teyit etmiştir. Katar ile birlikte TIR Sisteminde faaliyet gösteren ülke sayısı 65'e ulaşmıştır.

Katar Ticaret Odası (QCCI/097) tarafından tanzim edilen TIR Karnelerinin ön kapak sayfasında kullanılmak üzere Kuruluşun kaşe örnekleri ve yetkili memurun imza örneği, Katar yetkili makamları tarafından onaylanan TIR iş ve işlemlerine açık gümrük idarelerinin bir listesi ve TIR Karnelerine uygulanacak Katar yetkili makamlarına ait gümrük mühürlerinin örnek baskıları Ek:1-2-3 de yer almaktadır.

Ek: 1-2-3'e ulaşmak için tıklayınız.


Bilgilerinize önemle duyurulur.

 

Saygılarımızla.

Ankara Ticaret Odası