Görüşlerinizi
Paylaşın
AKILLI KOBİ PLATFORMU HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza ulaşan yazıda İşini dijitale taşımak ve dijital dönüşümünü gerçekleştirmek isteyen KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetlerin tek bir noktadan ulaşılabilir olmasını sağlamak ve bu konuda rehberlik ve eğitim hizmetleri sunmak amacıyla TOBB ve Visa iş birliğinde Akıllı KOBİ platformu çalışmalarının başlatıldığı bildirilmiştir.

Yazıda, Platformun iki faz halinde faaliyete geçirilecek olup, ilk fazında teknoloji tedarikçilerinin KOBİ'lere yönelik ürün ve hizmetlerinin tespit edilerek sınıflandırılacağı, ikinci fazında ise sınıflandırılan ürün ve hizmetlerin KOBİ'lerin erişimine açılacağı belirtilmiş ve 6 Mayıs 2021 tarihinde platformun ilk fazının başlatılacağı ifade edilmiştir.

Platformun web sitesine http://www.akillikobi.org.tr adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Platformun ilk fazı için http://www.akillikobi.org.tr adresinde "Teknoloji Tedarikçisi Kayıt Formu" hazırlanmış olup, platformda yer almak isteyen teknoloji tedarikçilerinin 11 Haziran 2021 tarihine kadar formu eksiksiz doldurmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

 

Saygılarımızla.

Ankara Ticaret Odası