Görüşlerinizi
Paylaşın
U-ETDS BİLGİLENDİRME DUYURUSU

Sayın Üyemiz,


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Odamıza ulaşan duyuruda aşağıdaki bilgilere yer verilmektedir:

Eşya taşımacılığı konusunda yurtiçi ve uluslararası taşıma yapan yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişilerin teslim aldığı eşyalara ilişkin bilgileri, yükün kabul edilmesini takip eden 6 saat içerisinde, Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme Sistemine (U-ETDS) aktarması gerekmektedir.

U-ETDS'ye veri gönderme zorunluluğu halihazırda yürürlükte olup, denetleme ve yaptırımları -K1 yetki belgesi gerçek kişiler hariç olmak üzere (Bu kişiler için 01.01.2022 tarihinde başlayacaktır)- 01.07.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Taşımacılarımız Bakanlığın istediği bilgileri, Bakanlıkça hazırlanan cep telefonu uygulamasından ve/veya e-devletten iletebileceklerdir. Bilgisayar sistemi olan taşımacılarımızın, anılan bilgileri, kendi sistemlerini Bakanlığın sistemine entegre ederek gönderme kolaylığı da bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ile iletişime geçilmesi veya https://uetds.uab.gov.tr/ adresi ziyaret edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerince 23.06.2021 tarihinden itibaren her iki haftada bir Çarşamba günleri saat 14:00 zoom üzerinden Bölgesel Bilgilendirme toplantılarına başlanmıştır. İsteyen üyelerimiz EK'de bilgileri yer alan toplantılara katılım sağlayabileceklerdir.


EK: UETDS Eşya Taşımacılığı Bilgilendirme Seminerleri


Bilgilerinize önemle duyurulur.


Saygılarımızla.

Ankara Ticaret Odası