Görüşlerinizi
Paylaşın
E-TUYS YETKİLENDİRME KEP İLE EVRAK GÖNDERİMİ HAKKINDA

Sayın Üyemiz,


Ankara Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nden Odamıza ulaşan 21/06/2021 tarihli yazıda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 15/06/2021 tarihli yazısı ilgi tutularak aşağıdaki bilgilere yer verilmektedir;

 

"Kamuda bürokrasinin ve kırtasiyeciliğin azaltılması ile vatandaşa sunulan hizmet kalitesinin artırılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında; yatırım teşvik belgelerine ilişkin müracaatlar ile uluslararası sermayeli yatırımcılar tarafından yapılan bildirimler, 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren ilgili genel müdürlük tarafından Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) adlı web tabanlı uygulama aracılığı ile yapılmaktadır.


Ancak söz konusu işlemlerin E-TUYS'ta yapılabilmesi için öncesinde yatırımcı adına işlem yapacak kullanıcıların ilgili genel müdürlük tarafından yetkilendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu yetkilendirmeler için gerekli olan evraklar yatırımcı tarafından fiziki olarak posta yoluyla ya da elden Bakanlığa iletilmesi söz konusu iken 16.10.2020 tarihli ve 31276 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" gereği, bundan sonra ilgili Genel Müdürlüğe Yetkilendireme için yapılacak başvurulara dair tüm evraklar, KEP ile gönderilecektir.


Ayrıca, konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın internet sayfasında yer alan "Destek ve Teşvikler" bölümünden ulaşılabilmektedir."

 

Detaylı bilgi için tıklayınız.


Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası