Görüşlerinizi
Paylaşın
ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİYLE YAPILAN İHALELERDE ELEKTRONİK GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBUNUN KULLANILMASI HK.

Sayın Üyemiz,


Kamu İhale  Kurumu  Düzenleme  Dairesi  Başkanlığı'ndan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne  intikal  eden  15.06.2021  tarih  ve  E-74618582-010.00.00.00-E.2021/10297 sayılı yazıda; ilan veya duyuru tarihi 08.06.2021 ile bu tarihten sonra olan ve elektronik  ihale  yöntemiyle  yapılan  ihalelerde  geçici  teminat  mektubu  olarak  yalnızca  elektronik  geçici teminat mektuplarının sunulabileceği hususu belirtilmiştir.


Önemle bilgilerinize duyurulur.

Saygılarımızla,
Ankara Ticaret Odası