Görüşlerinizi
Paylaşın


Sayın Üyemiz,

9 Haziran 2021 Tarihli ve 31506 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında,

Üyelerimizin 30/4/2021 tarihine kadar ödenmemiş Yıllık Aidat ve Munzam Aidat anapara borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirilmiştir.


27/08/2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 4420 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı gereği ise 7326 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit sürelerinin birer ay uzatıldığı belirtilmiştir. 


Bu durumda, üyelerin Kanundan faydalanmak için yapacağı başvuru süresi bir ay uzatılarak 31/10/2021 tarihine, yapılandırmaya başvuranların borçlarının ilk taksit süresi de bir ay uzatılarak 30/11/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.


  • Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, en geç 31 Ekim 2021 tarihine kadar Odamıza ait https://yapilandirma.atonet.org.tr linkinden başvurarak online olarak yapılandırma müracaatlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
  • Yapılandırmaya başvuran üyelerimiz aidat borçlarını peşin ve/veya 6 taksit şeklinde ödeyebilecektir.
  • Belirtilen döneme isabet eden tutarlara ait tahakkuk etmiş olan gecikme zamları tahsil edilmeyecektir.

Yapılandırmada taksitli ödeme seçeneğini talep eden üyelerimizin;

  • İlk Taksitini 30/11/2021 tarihinde ödemek suretiyle aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte 30/04/2022 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir.
  • Toplam anapara borç tutarı yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirilebilecektir.

 

Bilgilerinize önemle duyurulur.

 

Saygılarımızla,

Ankara Ticaret Odası